Kontist und Debitor

 0    74 flashcards    vankwof
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
samodzielny np. myslenie, działalnosc gospo.;, niezależny np. firma jedno osobowa
start learning
selbstständig
sich [als Übersetzer] selbstständig machen pracować na własny rachunek [jako tłumacz]
rozwiązanie, wynik
start learning
die Lösung
konto firmowe
start learning
das Geschäftskonto
księgowość, dział księgowości
start learning
die Buchhaltung
spojrzenie, rzut oka, ale też 'od razu'
start learning
der Blick
auf den ersten Blick (sofort) od razu alles auf einen Blick wszystko naraz auf den ersten Blick (beim ersten flüchtigen Hinsehen) na pierwszy rzut oka
automatyczny
start learning
automatisch
automatisches Speichern automatyczne zapisywanie nt
rezerwa, oszczędnośći
start learning
die Rücklage
für etw Rücklagen bilden tworzyć [perf u‑] rezerwy na coś Rücklagen stärken wzmacniać [perf wzmocnić] rezerwy
tworzenie rezerw/osczędności
start learning
rücklagenbildung
oszczędność czasu
start learning
die Zeitersparnis
aus Gründen der Zeitersparnis dla zaoszczedzenia czasu
partnerstwo, (współpraca)
start learning
die Partnerschaft
eingetragene Partnerschaft zarejestrowany związek m partnerski unser Bundesland unterhält eine Partnerschaft zu einem Land der Dritten Welt nasz land m utrzymuje współpracę z jednym z krajów Trzeciego Świata
oferować, dawać,
start learning
bieten
diese Kleinstadt hat nichts zu bieten to małe miasto nt [oder miasteczko nt] nie ma nic do zaoferowania
od zaraz
start learning
ab sofort
kierować np swoją ofertę do kogoś
start learning
richten
den Blick auf jdn/etw richten kierować [perf s‑] wzrok na kogoś/coś wir richten uns ganz nach dir dostosujemy się całkowicie do ciebie
freelancer, wolny strzelec, wolny zawód
start learning
der Freelancer
wydatek w biznesie; wersja, edycja, wydanie np. książki
start learning
die Ausgabe
abzugsfähige Ausgaben wydatki możliwe do odliczenia laufende Ausgaben wydatki bieżące Ausgabe (Edition: eines Buches, einer Zeitschrift) wydanie
księgować [perf za‑] coś
start learning
etw buchen
der Betrag wurde zu Ihren Gunsten/zu seinen Lasten gebucht kwotę zapisano na dobro/w ciężar pana/pani rachunku
przydzielać, przyporządkować
start learning
zuordnen
jdn einer politischen Richtung dat zuordnen przyporządkować kogoś do jakiejś orientacji politycznej
paragon, pokwitowanie, ale też dowód
start learning
der Beleg (Kassenbon) (Quittung)
zbędny, nadmierny, niepotrzebny, nadmiarowy
start learning
überflüssig
es ist überflüssig, dass du das machst niepotrzebnie to robisz ich glaube, ich bin hier überflüssig sądzę, że jestem tutaj zbyteczny überflüssige Daten INFOR zbędne dane pl
brakujący, niewystarczający
start learning
mangelnd
das mangelnde Interesse der Schüler brak zainteresowania [ze strony] uczniów wegen mangelnder Vorbereitung z powodu niedostatecznego przygotowania
wikok, rozeznanie, orientacja na coś, o czymś
start learning
der Überblick
sich dat einen Überblick [über etw akk] verschaffen zyskać [perf u‑] orientację [w czymś] mir fehlt der Überblick über meine Finanzen straciłem orientację w moich finansach
częsty, czesto np. powoduje jakąś sytuacje
start learning
häufig
najczęściej/zazwyczaj
start learning
häufigsten
przyczyna, powód czegoś
start learning
die Ursache
aus ungeklärter/unbekannter Ursache z niewyjaśnionych/nieznanych przyczyn
nie powieść się przez
start learning
scheitern (Verhandlung, Plan)
wir sind mit unserer Initiative gescheitert nasza inicjatywa ż spełzła na niczym eine gescheiterte Existenz nieudana egzystencja ż scheitern (Person) doznawać [perf doznać] porażki
nieistotny
start learning
unbeträchtlich
nicht unbeträchtlich nie bez znaczenia
część, sekcja, dział
start learning
der Teil
urząd skarbowy
start learning
das Finanzamt
przekazywać [perf przekazać] np. pieniądze, ale też kierować kogoś do specjalisty, na konto pieniądze
start learning
überweisen
Sie müssen diese Akte an eine andere Behörde überweisen musi pan/pani przekazać te akta do innego urzędu Geld [auf ein Konto] überweisen przekazać [oder przelać] pieniądze [na konto] jdn zu einem Facharzt überweisen kierować kogoś do [lekarza] specjalisty
odpowiedni(o) np. Entschädigung, Gehalt; stosowny np. Entschädigung, Gehalt
start learning
entsprechend
einer Sache dat entsprechen być zgodnym z czymś wir können Ihrer Bitte leider nicht entsprechen nie możemy niestety spełnić pana [oder pańskiej] /pani prośby
wygrażać, grozić np. grozić zawaleniem, zagrażać np. coś komuś
start learning
drohen
jdm drohen (Gefahr) zagrażać komuś ihm droht Gefängnis groziło mu więzienie nt [jdm] drohen etw zu tun grozić [perf za‑] [komuś], że się coś zrobi einzustürzen drohen grozić zawaleniem
uciążliwy, dokuczliwy, natrętny
start learning
lästig Person; Erkrankung, Schmerzen, Fliege
jdm lästig sein [oder werden] być dla kogoś ciężarem
zajęcie, praca zawodowa
start learning
die Tätigkeit
während meiner Tätigkeit als Arzt podczas mojej praktyki lekarskiej bisherige Tätigkeit dotychczasowa praca berufliche/geschäftliche Tätigkeit działalność ż zawodowa/biznesowa
osbierać, żadać
start learning
abnehmen(telefon)
jdm ein Versprechen abnehmen dostać od kogoś obietnicę jdm viel Geld abnehmen zabrać komuś dużo pieniędzy geh abnehmen podnosić [perf podnieść] słuchawkę
głęboki np. jezioro, śnieg, las; niski(e) np. temperatury; głęboko, nisko
start learning
tief
administracyjny
start learning
administrativ
dwa, dwoje np. dzieci,
start learning
beiden
von beiden Seiten z obu stron die beiden lieben sich ci dwoje kochają się
szeroki, daleko np. oddalony; dalece, bezkresne np. morze
start learning
weit
weit gefehlt! bardzo się mylisz! bei weitem nicht alles to jeszcze nie wszystko sie wird es noch weit bringen ona dużo jeszcze osiągnie w życiu [oder do czegoś jeszcze w życiu dojdzie]
standardowy
start learning
standardmäßig
wyciąg z konta (bankowego)
start learning
der Kontoauszug
wyjście, tędy, powyżej np. tej sumy,
start learning
hinaus
hier/dort hinaus bitte! proszę wychodzić tutaj/tam! nach hinten/zur Straße hinaus wohnen mieszkać od strony podwórza/od ulicy über diesen Betrag hinaus powyżej tej sumy über die 30 hinaus sein być po trzydziestce
wspólny
start learning
gemeinsam (Konto, Interessen, Wanderung, Aufgaben)
gemeinsamer Markt wspólny rynek gemeinsame Gerichte [der Länder] wspólne sądy mpl [krajów związkowych] etw gemeinsam benutzen korzystać z czegoś [oder użytkować coś] wspólnie
wymiana danych
start learning
der Datenaustausch
zapisywać, zająć, za-, pokrywać, udowodnić, udokumentować
start learning
belegen
ein mit Schinken belegtes Brot kanapka ż z szynką etw [mit etw] belegen pokrywać [perf pokryć] coś [czymś] Ausgaben mit [oder durch] Quittungen belegen udokumentować wydatki rachunkami
paragon, pokwitowanie, dowód, dokument
start learning
der Beleg
doradca podatkowy
start learning
der (die) Steuerberater(in)
dogodny, stosowny np. czas, położony
start learning
gelegen
gut/zentral gelegen położony w dobrym miejscu/w centrum Ihr Angebot kommt mir sehr gelegen pańska oferta ż bardzo mi odpowiada
kłaść, położyć, układać
start learning
legen
er legte das Buch auf den Stuhl położył książkę na krześle, jdn ins Bett legen kłaść [perf położyć] kogoś do łóżka sie legte ihr Baby an die Brust przystawiła dziecko do piersi etw beiseite lassen zostawiać [perf zostawić] coś na boku
na bok np. coś odkładać
start learning
beiseite
Geld beiseite legen odkładać [perf odłożyć] pieniądze
martwić obchodzić interesować obejść
start learning
kümmern
sich um etw nicht kümmern nie zwracać [perf zwrócić] uwagi na coś das braucht uns nicht zu kümmern nie musimy się tym martwić ich muss mich um alles kümmern! muszę się o wszystko troszczyć!
czas rzeczywisty
start learning
die Echtzeit
36/5000 Czy chodziło Ci o: Transaktionen in echtzeit überschaut Przeglądaj transakcje w czasie rzeczywistym
start learning
Transactionen in echtzeit überschaut
opodatkowanie
start learning
der Steuerbeträge
policzyć, wyliczać, skalkulować
start learning
berechnen
für den Transport berechnen wir Ihnen nichts za transport panu/pani nic nie policzymy
obliczony, policzony np podatek
start learning
berechnet
ustawa, prawo, zasada
start learning
das Gesetz
das Gesetz der Schwerkraft prawo powszechnego ciążenia [oder grawitacji] nach Maßgabe des Gesetzes stosownie do ustawy ein ungeschriebenes Gesetz niepisana reguła
wznosić, stawiać, osadzać
start learning
setzen
ich habe mir ein Ziel gesetzt wyznaczyłem sobie cel der Kaffee hat sich gesetzt fusy pl w kawie opadły na dno sich an etw setzen zabierać [perf zabrać] się do czegoś
zrezygnować rezygnować zrzekać się zrzec się
start learning
verzichten
darauf kann ich nicht verzichten nie mogę z tego zrezygnować auf sein Recht [auf etw akk] verzichten zrzekać [perf zrzec] się swego prawa [do czegoś] [auf etw akk] verzichten rezygnować [perf z‑] [z czegoś]
na moją korzyść
start learning
mir zugunsten
zugunsten der Erdbeben-/Flutopfer na rzecz ofiar trzęsienia ziemi/powodzi zugunsten seiner Ehefrau auf etw verzichten zrezygnować z czegoś na korzyść swojej żony
trudny, zawiły
start learning
kompliziert
wir wollen die Sache nicht unnötig komplizieren nie chcemy niepotrzebnie komplikować sprawy
obaj np. (Männer), obie np (Frauen), oba np. (Dinge), oboje
start learning
beide
ihr habt beide Recht oboje macie rację beides jedno i drugie keiner von beiden ani jeden, ani drugi welches von den beiden Kleidern willst du? którą z tych dwóch sukienek chcesz?
powstać powstawać wydzielić się wydzielać się narodzić się
start learning
entstehen
die Sache ist im Entstehen begriffen ta sprawa ż się rozwija das Haus ist in acht Monaten entstanden ten dom m został zbudowany w osiem miesięcy es werden für Sie keine Kosten daraus entstehen nie poniesie pan/pani z tego tytułu żadnych kosztów
tylko np. dla określonej grupy osób, wyłączny, wyłącznie, bez,
start learning
ausschließlich
ausschließlich Getränken bez napojów ausschließlich des Interessenten z wyjątkiem interesanta der Preis versteht sich ausschließlich Verpackung cena ż nie obejmuje opakowania
zapowiedź, zapisanie, zgłoszenie, meldunek, rejestracja, recepcja, zalogowanie
start learning
die Anmeldung
Anmeldung zum Handelsregister zgłoszenie do rejestru handlowego Anmeldung im Einspruch JUR sprzeciw m wobec zgłoszenia [oder zameldowania] Anmeldung von Rechten im Zwangsversteigerungsverfahren zgłoszenie praw w przymusowym postępowaniu licytacyjnym
[za] stosowanie, posługiwanie, obsługa
start learning
die Handhabung
Handhabung (eines Autos) posługiwanie się Handhabung (Bedienung: eines Geräts, Videorecorders) obsługa ż
trzon, trzonek, rękojeść, rdzeń
start learning
der Schaft
Schaft (gerader Teil: einer Axt, eines Messers) rękojeść, Schaft (gerader Teil: einer Axt, eines Messers) trzon[ek] Schaft (eines Baums) rdzeń m
wynajdywać, wymyślać
start learning
erfinden
frei erfunden sein (Namen, Personen) być fikcyjnym erfinden Geschichte wymyślać [perf wymyślić] frei erfunden sein (Behauptung) być wyssanym z palca
żądanie, zapotrzebowanie, wymogi
start learning
die Anforderung
Hardware-Anforderung wymagania ntpl sprzętowe seine Qualifikationen entsprechen nicht unseren Anforderungen jego kwalifikacje pl nie odpowiadają naszym wymaganiom den Anforderungen genügen odpowiadać wymaganiom
młody założyciel
start learning
junger (der) Gründer
laik w sprawach księgowości
start learning
Buchhaltung-Laien
od razu, z miejsca
start learning
sofort, mit Raum
auf [den ersten] Anhieb auf [den ersten] Anhieb fam z miejsca
zrozumiały
start learning
verständlich
leicht verständlich łatwo zrozumiały sich verständlich machen uczynić się zrozumiałym
używać, stosować np metode, korzystać, wykorzystać
start learning
verwenden
etw im Unterricht verwenden korzystać z czegoś w czasie lekcji alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden wszystko, co Pan/Pani powie, może zostać użyte przeciwko Panu/Pani
elastyczność, umiejętność dostosowania sie, giętkość
start learning
die Flexibilität

You must sign in to write a comment