kapitel 5 +

 0    48 flashcards    agata1808
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

die Verdoppelung
start learning
podwojenie

unmittelbar/direkt
start learning
bezpośrednio

die Küstenstadt
start learning
miejscowość nadmorska

der Wissenschaftszeitschrift
start learning
czasopismo naukowe

unbrauchbar
start learning
bezużyteczny

wspierać, wspomagać

die Mehrwegverpackung
start learning
opakowanie zwrotne

na serio

die Renaturierung
start learning
renaturyzacja

emitować (do atmosf.)

sich wandeln
start learning
przekształcić

cały, łączny

coraz bardziej/przybierający

intensivieren
start learning
zintensyfikować (stac sie intensywniejszym)

zurückgehen
start learning
spadać (ilość plonów)

W przypadku

die Umgebung
start learning
okolica

obciążony, załadowany,

die Warmwasserleitung
start learning
doprowadznie ciepłej wody

uzyskać, otrzymywać

der Mülldeponie
start learning
wysypisko śmieci

das Elektrogerät
start learning
sprzęt elektryczny

wiederverwerten
start learning
przetwarzać

das Kraftwerk
start learning
elektrownia

sortować

beeinflussen
start learning
wpływać

einen negativen Einfluss haben auf
start learning
mieć negatywny wpływ na

zanieczyszczony

der Gletscher
start learning
lodowiec

emitować

der Schadstoffe
start learning
substancje szkodliwe

der Schwefel
start learning
siarka

Schwefel- und Kohleverbindungen
start learning
Związki siarki i węgla

Kohlendioxid
start learning
Dwutlenek węgla (CO2)

Schwefeldioxid
start learning
dwutlenek siarki (SO2)

Kohlenmonoxid
start learning
tlenek węgla (CO)

wdychać

hodować

das Birkhuhn, Birkhühner
start learning
cietrzew, cietrzewia

ansprechen
start learning
dotyczyć

bewusst wahlen
start learning
wybierać świadomie

die Staatsebene
start learning
szczebl państwowy (?)

die Kläranlage
start learning
oczyszczalnia ścieków

das Gesetz vereinbaren
start learning
uchwalić ustawe

Ziemia (planeta)

Bäume fällen
start learning
Wycinać drzewa

Wycinać drzewa

die Abgase
start learning
spaliny


You must sign in to write a comment