Francuski 2

 0    21 flashcards    pawelkedzierski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rok
Rok ma dwanaście miesięcy.
start learning
une année / un an
Une année a douze mois.
1. zawsze; 2. cały czas
Dlaczego zawsze ja?
start learning
toujours
Pourquoi toujours moi?
trzymać
Potrzymaj mnie za rękę.
start learning
tenir
Tiens ma main.
nosić, przynosić
Noszę koszulę.
start learning
porter
Je porte une chemise.
rozmawiać, mówić
Mów wyraźnie.
start learning
parler
Parlez clairement.
sam
Jestem sama.
start learning
seul
Je suis seule.
pokazywać
Pokaż mi swój samochód.
start learning
montrer
Montre-moi ta voiture.
tam
Zostań tam.
start learning
Restez là!
pewny
Jestem pewien.
start learning
certain
Je suis certain.
silny
Jesteśmy silni.
start learning
fort
Nous sommes forts.
ty
Jesteś inteligentny.
start learning
tu
Tu es intelligent.
kontynuować
Kontynuujcie waszą pracę.
start learning
continuer
Continuez votre travail.
kraj
Kto rządził tym krajem?
start learning
un pays
Qui gouvernait ce pays?
koniec
Wszystko ma swój koniec.
start learning
une fin
Tout a une fin.
myśleć
Za dużo myślisz.
start learning
penser
Tu penses trop.
miejsce
Znalazłem miejsce do życia.
start learning
un lieu
J'ai trouvé un lieu pour vivre.
część
Weż sobie część ciasta.
start learning
une partie
Prenez une part de gâteau.
kiedy
Kiedy wyjeżdżasz?
start learning
quand
Tu pars quand?
trzy
Mój syn ma trzy lata.
start learning
trois
Mon fils a trois ans.
przeciw
Sam przeciw wszystkim.
start learning
contre
Seul contre tous.
pod
Zajrzyj pod siedzenie.
start learning
sous
Regardez sous le siège.

You must sign in to write a comment