czas przeszky czasowniki

 0    60 flashcards    maciejoc
download mp3 print play test yourself
 
Question Deutsch Answer Deutsch
abfahren (przyjechać)
start learning
abgefahren
anfangen (zaczynać)
start learning
angefangen
ankommen (przychodzić)
start learning
angekommen
anrufen (zadzwonić)
start learning
angerufen
ansehen (spoglądać)
start learning
angesehen
aufstehen (wstawać)
start learning
aufgestanden
aussehen (wyglądać)
start learning
ausgesehen
beginnen (rozpoczynac)
start learning
begonnen
bekommen (dostawać)
start learning
bekommen
beraten (doradzać)
start learning
beraten
beschreiben (opisywać)
start learning
beschreiben
bitten
start learning
gebeten
bleiben (zostawic)
start learning
geblieben
bringen (przynieść)
start learning
gebracht
denken (sądzić)
start learning
gedacht
einladen (zaprosić)
start learning
eingeladen
einschlafen (zasypiac)
start learning
eingeschlafen
empfehlen (polecać€
start learning
empfohlen
essen jesc
start learning
gegessen
fahren jechać
start learning
gefahren
fallen upasc
start learning
gefallen
fernsehen ogladac tv
start learning
ferngesehen
finden znalezc
start learning
gefunden
fliegen leciec
start learning
geflogen
geben dawac
start learning
gegeben
gefallen podobać się
start learning
gefallen
gehen isc
start learning
gegangen
hängen wisieć
start learning
gehangen
helfen pomagac
start learning
geholfen
kennen znac
start learning
gekannt
kommen przychodzić
start learning
gekommen
laufen biegac
start learning
gelaufen
lesen czytac
start learning
gelesen
liegen lezec
start learning
gelegen
nehmen zabierać
start learning
genommen
nennen nazywac wymueniac
start learning
genannt
rufen wolac
start learning
gerufen
schlafen spac
start learning
geschlafen
schneiden kroic
start learning
geschnitten
schreiben pisac
start learning
geschraiben
schwimmen oltwac
start learning
geschwommen
sehen patrzeć
start learning
gesehen
sein być
start learning
gewesen
sitzen siedziec
start learning
gesessen
sprechen mowic
start learning
gesprochen
springen skakać
start learning
gesprungen (s)
stattfinden odbywać sie
start learning
stattgefunden
stehen stać
start learning
gestanden
tragen nisić
start learning
getragen
treffen spotykać sie
start learning
getroffen
trinken pic
start learning
getrunken
tun czynic
start learning
getan
verbringen spedzac
start learning
verbracht
vergessen zapomniec
start learning
vergessen
verlieren gubic tracic przegrywac
start learning
verloren
verstehen rozumiec
start learning
verstanden
vorschlagen proponowac
start learning
vorgeschlagen
waschen myc
start learning
gewaschen
werden zostac
start learning
geworden (s)
wissen wiedzieć
start learning
gewusst

You must sign in to write a comment