Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Việtespañol
€19.99
Annually

Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Tây Ban Nha trong tầm tay

Biết 1000 từ tiếng Tây Ban Nha sẽ cải thiện rất nhiều khả năng ngôn ngữ của bạn đấy!
Giao tiếp với người Tây Ban Nha sẽ chỉ là chuyện nhỏ sau khóa học này
Hệ thống của chúng tôi đảm bảo nhớ đến hơn 83% nội dung bài học
Nắm vững các từ tiếng Tây Ban Nha quan trọng nhất và bạn sẽ tự tin để nói về bất kì chủ đề nào
try it for free (50 flashcards) or Get full access
Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 1 - 50Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 1 - 50  
50 flashcards
Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 51 - 100Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 51 - 100  
50 flashcards
Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 101 - 150Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 101 - 150  
50 flashcards
Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 151 - 200Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 151 - 200  
50 flashcards
Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 201 - 250Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 201 - 250  
50 flashcards
Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 251 - 300Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 251 - 300  
50 flashcards
Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 301 - 350Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 301 - 350  
50 flashcards
Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 351 - 400Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 351 - 400  
50 flashcards
Show all lessons (20)

If you are not satisfied with the product you have bought, contact us and we will reimburse your money.

Marcin Młodzki, board member
(Warsaw, 1st Oct 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
TAX NUMBER: PL 951 245 79 19

vocapp@vocapp.com


Address

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


flashcards