Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 451 - 500

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Interacción
Không có nhiều sự tương tác ngày nay.
start learning
sự tương tác
No ha habido mucha interacción hoy.
investigación
Có một cuộc điều tra về vụ giết người này.
start learning
điều tra
Hay una investigación en relación con este asesinato.
justicia
Công lý đôi lúc rất khó hiểu.
start learning
công lý
La justicia es a veces difícil de entender.
intervención
Cảnh sát làm một sự can thiệp lớn đêm nay.
start learning
sự can thiệp
Policías ha hecho una gran intervención de esta noche.
ausencia
Cây cối chết vì thiếu nước.
start learning
thiếu
La planta murió por ausencia de agua.
conocimiento
Kiến thức quan trọng trong cuộc sống.
start learning
kiến thức
El conocimiento es importante en la vida.
instrumento, herramienta
Tôi không chơi nhạc cụ.
start learning
công cụ
No toco ningún instrumento.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment