Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 701 - 750

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tipo
Tỉ giá hối đoái đã giảm.
start learning
tỉ lệ
El tipo de cambio ha caído.
derecho
Mỗi người đều có quyền được tự do và hạnh phúc.
start learning
quyền
Toda persona tiene derecho a ser libre y feliz.
tasa
Tỉ lệ thất nghiệp đang gia tăng hằng năm.
start learning
tỉ lệ
La tasa de desempleo está aumentando año tras año.
investigación
Một nhóm nhà khoa học đã làm cuộc nghiên cứu trên 220 tình nguyện viên.
start learning
nghiên cứu
Un grupo de científicos hizo una investigación sobre 220 voluntarios.
solicitud
Yêu cầu hộ chiếu chậm hơn vào mùa hè.
start learning
yêu cầu
Hacer una solicitud del pasaporte es más lento en verano.
calidad
Sản phẩm này chất lượng cao.
start learning
chất lượng
Este producto es de alta calidad.
protesta
Việc phản đối giảm lương mất một thời gian dài.
start learning
cuộc phản đối
La protesta contra la reducción de los salarios llevó mucho tiempo.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment