Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 651 - 700

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
planta
Cẩn thận! Cái cây này có độc.
start learning
cây cối
¡Ten cuidado! Esta planta es tóxica.
presencia
Tôi nhận thấy sự hiện diện sau lưng tôi!
start learning
sự hiện diện
Sentí una presencia detrás de mí!
bolsillo
Tôi có một cái lỗ trong túi của mình.
start learning
túi
Tengo un agujero en el bolsillo.
privilegio
Martin có vài đặc quyền mà những người khác không có.
start learning
đặc quyền
Martin tiene algunos privilegios que otros no tienen.
prioridad
Làm cái này trước đi, nó được ưu tiên.
start learning
sự ưu tiên
Hacer esto en primer lugar, que es una prioridad.
avión
Nhìn lên trời đi, có một chiếc máy bay lớn.
start learning
máy bay
¡Mira al cielo, hay un gran avión!
mundo
Thế giới của chúng ta thật tuyệt vời.
start learning
thế giới
Nuestro mundo es fantástico.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment