Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 601 - 650

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
actuación
Đó là một phần trình diễn hay.
start learning
sự biểu diễn
Fue un buen rendimiento.
dolor
Cơn đau khủng khiếp.
start learning
sự đau đớn
El dolor es atroz.
gente
Mọi người thật ngu xuẩn.
start learning
người
La gente es tonta.
bolígrafo
Tôi quên mang bút.
start learning
cây bút
Me olvidé de coger mi bolígrafo.
ecargar
Chúng tôi đã đặt hàng một cái bánh pizza.
start learning
đặt hàng
Encargamos una pizza.
oportunidad
Đây là cơ hội cả đời!
start learning
cơ hội
¡Esta es una oportunidad de la vida!
página
Tôi đã đọc trang cuối quyển sách.
start learning
trang
He leído la última página del libro.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment