Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 201 - 250

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
patio
Đã có một tai nạn trong sân trường.
start learning
sân
Hubo un accidente en el patio de la escuela.
moneda
Tiền tệ châu Âu là euro.
start learning
tiền tệ
La moneda europea es el euro.
crítico
Người đàn ông này là nhà phê bình nhà hàng.
start learning
nhà phê bình
Este hombre es un crítico de restaurantes.
deuda
Tất cả các quốc gia đều có nợ.
start learning
nợ
Todos los países tienen una deuda.
muerte
Ông ta bị kết án tử hình.
start learning
cái chết
Fue condenado a muerte.
Pareja
Marie và Marc là một cặp đôi rất đẹp.
start learning
cặp đôi
Marie y Marc son una muy bonita pareja.
costo
Đó là cái giá cao với chúng tôi.
start learning
giá cả
Es un alto costo para nosotros.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment