Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 1 - 50

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
agente
Cha tôi là điệp viên bí mật.
start learning
đặc vụ
Mi padre es un agente secreto.
alternativa
Chúng tôi sẽ tìm giải pháp thay thế cho cái của bạn.
start learning
sự thay thế
Vamos a encontrar una alternativa a la solución.
años
Người phụ nữ này cao tuổi.
start learning
tuổi
Esta mujer tiene una edad avanzada.
zona
Khu vực này không cho phép công chúng!
start learning
khu vực
¡Esta área no está permitida para el público!
manzana
Mẹ mua táo cho tôi.
start learning
quả táo
Mi madre compró manzanas para mí.
dirección
Viết cho tôi ở địa chỉ này.
start learning
địa chỉ
Escríbeme a esta dirección.
actor
Anh ấy là một diễn viên giỏi.
start learning
diễn viên nam
Él es un buen actor.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment