Top 300 tính từ tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Việtespañol
€19.99
Annually

Top 300 tính từ tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ sexy bậc nhất thế giới!

Bạn sẽ thật chất nếu hát theo giai điệu “Despacito” thật trôi chảy đấy!
Học cùng chúng tôi và bạn sẽ biết tiếng Tây Ban Nha thật sự rất “agradable”
Đừng lo sợ về phát âm tiếng Tây Ban Nha – chúng tôi ở đây để giúp bạn :)
Bạn sẽ hiểu cũng như nhớ lâu hơn thông qua các ví dụ cụ thể cho từng từ
try it for free (20 flashcards) or Get full access
300 tình từ tiếng Anh 1 - 25300 tình từ tiếng Anh 1 - 25  
25 flashcards
300 tình từ tiếng Anh 26 - 50300 tình từ tiếng Anh 26 - 50  
25 flashcards
300 tình từ tiếng Anh 51 - 75300 tình từ tiếng Anh 51 - 75  
25 flashcards
300 tình từ tiếng Anh 76 - 100300 tình từ tiếng Anh 76 - 100  
25 flashcards
300 tình từ tiếng Anh 101 - 125300 tình từ tiếng Anh 101 - 125  
25 flashcards
300 tình từ tiếng Anh 126 - 150300 tình từ tiếng Anh 126 - 150  
25 flashcards
300 tình từ tiếng Anh 151 - 175300 tình từ tiếng Anh 151 - 175  
25 flashcards
300 tình từ tiếng Anh 176 - 200300 tình từ tiếng Anh 176 - 200  
25 flashcards
Show all lessons (12)

If you are not satisfied with the product you have bought, contact us and we will reimburse your money.

Marcin Młodzki, board member
(Warsaw, 1st Oct 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
TAX NUMBER: PL 951 245 79 19

vocapp@vocapp.com


Address

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


flashcards