300 tình từ tiếng Anh 176 - 200

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mơ hồ
Nguồn gốc của một vài truyền thống khá mơ hồ.
start learning
oscuro
Los orígenes de algunas tradiciones son oscuros.
hói đầu
Bạn thân nhất của tôi bị hói.
start learning
calvo
Mi mejor amigo es calvo.
tham ô
Những chính trị gia tham nhũng này không bị bắt vào tù.
start learning
corrupto
Estos políticos corruptos no van a la cárcel.
rủi ro
Đó là một trường hợp đầy rủi ro.
start learning
arriesgado
Se trata de un caso muy arriesgado.
ngu đần
Thế giới không có văn chương là một thế giới buồn tẻ.
start learning
aburrido
Un mundo sin literatura sería un mundo aburrido.
thanh lịch
Anh ta luôn ăn mặc khác thường.
start learning
elegante
Siempre viste de una forma elegante.
mệt mỏi
Tôi mệt và tôi muốn về nhà.
start learning
cansado
Estoy cansado y quiero volver a casa.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 300 tính từ tiếng Tây Ban Nha"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment