300 tình từ tiếng Anh 201 - 225

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bừa bộn
Tôi phải thừa nhận rằng tôi là người bừa bộn.
start learning
desordenado
Tengo que admitir que soy muy desordenado.
quan trọng
Công việc này rất quan trọng với chị tôi.
start learning
importante
Este trabajo es muy importante para mi hermana.
phổ biến
Tôi thích văn hóa đại chúng.
start learning
popular
Me gusta la cultura popular.
xoăn
Chị gái tôi có mái tóc xoăn.
start learning
rizado
Mi hermana tiene el pelo rizado.
vang danh
Coline luôn được nhận ra.
start learning
distinguido
Coline se distinguió siempre.
hỗn xược
Tôi ghét những người hỗn xược.
start learning
descarado
Odio a la gente descarada.
khác nhau
Đúng vậy, Rosaline thì khác.
start learning
diferente
Es cierto, Rosalie es diferente.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 300 tính từ tiếng Tây Ban Nha"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment