300 tình từ tiếng Anh 1 - 25

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cao
Marc cao hơn tôi.
start learning
alto
Marc es más alto que yo.
trẻ
Bạn vẫn còn rất trẻ.
start learning
joven
Todavía eres muy joven.
giới hạn
Sự lựa chọn các món ăn rất hạn chế.
start learning
limitado
La selección de platos es muy limitado.
dài
Hôn thê của tôi có mái tóc dài màu vàng.
start learning
largo
Mi novia tiene el pelo largo y rubio.
tức giận
Ba mẹ anh ấy rất tức giận với anh.
start learning
enojado
Sus padres están muy enojados con él.
sáng
Monique có mái tóc sáng màu.
start learning
brillante
Monique tiene el pelo brillante.
thấp
An bị huyết áp thấp.
start learning
bajo
An tiene presión arterial baja.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 300 tính từ tiếng Tây Ban Nha"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment