Berliner Platz dział 8

 0    139 flashcards    bartek7001
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Księgowy
start learning
die/der Buchalter/in,-
Elektrykä
start learning
die/der Elektriker/in,-
Kierowca
start learning
die/der Fahrer/in,-
Informatyk
start learning
die/der Informatiker/in,-
Kasjer
start learning
die/der Kassierer/in,-
Pracownik Handlowy
start learning
die/der kaufmännische/r Angestellte/r,-
sprzedawca
start learning
die/der Verkäufer/in,-
Mechanik ciężarówek
start learning
die/der Kraftfahrzeugmechaniker/in,-
Człowiek od przeprowadzek
start learning
die/der Möbelpacker/in,-
Sprzątaczka
start learning
die/der Raumpfleger/in,-
odpowiedzialny za dany dział
start learning
die/der Sachbearbeiter/in,-
Stolarz
start learning
die/der Schreiner/in,-
Sekretarka
start learning
die/der Sekretär/in,-
raz
start learning
mal
szukać
start learning
suchen
urlop
start learning
der Urlaub
łączyćß
start learning
verbinden
serwis z zewnątrz
start learning
Außendienst
inna
start learning
anderen
magazyn
start learning
die Lager,-n
zgadzam się, też tak myślę
start learning
Tag, ich glaube
Szewc
start learning
der Schuster,-
księgowość
start learning
die Buchaltung,-en
Moja mama pracuje w księgowości
start learning
Meine Mutter arbeitet in der Buchaltung
Samochód
start learning
der Wagen
Zawód
start learning
der Beruf,-e
Kim chciałbyś zostać z zawodu
start learning
Was möchtest du von Beruf werden?
Kim jesteś z zawodu?
start learning
Was bist du von Beruf?
W magazynie są wszystkie środki czystości.
start learning
Im Lager sind alle Spülmittel.
Chętnie
start learning
gern
Jadę do Turcji
start learning
Ich fahre in die Turkei.
Mój urlop spędzam w Turcji
start learning
Mein Urlaub verbringen ich in der Turkei.
Wytrzymywać z kimś/czymś
start learning
aus|halten
Nie mogę już wytrzymać w tej szkole.
start learning
Ich kann diese Schule nich mehr aus|halten
Iść na dół
start learning
runter|gehenn
Iść na górę
start learning
draufgehen
Listy płac
start learning
die Buchabrechnung,-en
Samodzielnie
start learning
selbstnädig
Już
start learning
schön
Bardzo
start learning
sehr
Ruchomy czas pracy
start learning
die Gleitzeit,-en
Dyżur
start learning
der Bereitschaftsdienst,-e
Weekend
start learning
das Wochenende,-n
Beraten
start learning
doradzać
Sprawiać przyjemność
start learning
Spaß machen
Mnie sprawia przyjemność spanie
start learning
Mir macht Spaß das schla fen
Czytanie sprawia mi przyjemność
start learning
Das Lesen macht mir spaß
Być w drodze
start learning
unterwegs sein
Podróżować
start learning
rei sen
On dużo podróżuje
start learning
Er reist viel
On często jest w drodze
start learning
Er ist viel unterwegs
Plac budowy
start learning
die Baustelle,-n
On jedzie z jednego placu budowy na drugi
start learning
Er fährt von einer Baustelle auf eine andere
Miły
start learning
nett
Ja uważam tę książkę za interesującą
start learning
Ich finde das Buch interesant.
Wcześnie
start learning
früh
Późno
start learning
spät
Długi
start learning
Lang
Krótki
start learning
kurz
Twardy, ciężki
start learning
hart
Ciężko
start learning
schwer
Praca jest ciężka
start learning
Die Arbeit ist hart
Ja pracuję ciężko
start learning
Ich arbeite hart
Gotowane na twardo
start learning
ein hartgekochtes Ei
Gotowane na miękko
start learning
ein weichgekochtes Ei
Czasami
start learning
manchmal
Od czasu do czasu
start learning
von Zeit zu Zeit
Nadgodziny
start learning
die Überstunde,-n
Wyrabiać nadgodziny
start learning
Überstunden machen
Ja miałem w tym tygodniu 3 nadgodziny
start learning
Ich habe in dieser Woche 3 Überstunden gemacht.
Wypłata za pracę fizyczną
start learning
der Lohn,-‘‘e
Wypłata za pracę umysłową
start learning
das Gehalt-‘’er
Pensja za godzinę
start learning
der Stundenlohn,-‘’e
egzamin
start learning
die Prüfung,-en
egzamin dojrzałości/matura
start learning
Reifeprüfung,-en
matura
start learning
das Abitur
Ja zdaję moją maturę w maju
start learning
Ich mache mein Abi in Mai.
Zarabiać
start learning
verdienen
Ile zarabiasz w miesiącu?
start learning
Wie viel verdienst du in Monat?
Własna firma
start learning
eigene Firma
On ma własną firmę
start learning
Er hat eine eigene Firma
Pokój, pomieszczenie
start learning
das Zimmer,-
Mam nadzieję
start learning
hoffentlich
Mam nadzieję, że się uda
start learning
Hoffentlich klappt es
Mam nadzieję, że się uda
start learning
Ich hoffe, dass es klappt.
Mam nadzieję, że się uda
start learning
Ich habe Hoffnung dass es klappt.
Bezrobotny
start learning
arbeitslos
Jestem bezrobotny
start learning
arbeitslos sein
Jestem bezrobotny
start learning
ohne Arbeit sein
Jestem bezrobotny
start learning
keine Arbeit haben
Właściwie
start learning
eigentlich
Właściwie nie mam czasu, ale ci pomogę
start learning
Ich habe eigentlich keine Zeit, aber ich helfe
Nudny
start learning
langweilig
Agencja pracy tymczasowej
start learning
die Zeitarbeitsfirma(firmen)
Mężczyzna, mąż
start learning
Der Mann,-‘’er
Kobieta, żona
start learning
die Frau,-‘’er
Zapłata
start learning
die Bezahlung,-en
Płacić
start learning
bezahlen
Źle
start learning
schlecht
Dobrze
start learning
gut
Wymieniać(walutę), zmieniać(czas pracy)
start learning
wechseln
Wymieniać walute
start learning
das Geld wechseln
Czas pracy zmienia się często
start learning
Die Arbeitszeit wechselt oft
Kantor
start learning
die Wechselstube,-n
Szansa
start learning
die Chance für
Każdy, każda, każde
start learning
jeder, jede, jedes
Obecnie, teraz
start learning
zurzeit
Obecnie, teraz
start learning
jetzt
Wyjechać
start learning
wegfahren
On chce wyjechać z Niemiec
start learning
Er will aus Deutschland weg(fahren)
Szczęście
start learning
das Glück
Mam szczęście
start learning
Ich habe das Glück.
Mało
start learning
wenig
Dużo
start learning
viel
Pech
start learning
Der Pech
Dziecko szczęścia
start learning
das Glückskind,-er
Grzybek szczęścia
start learning
der Glückspilz,-e
Pechowiec
start learning
der Pechvogel,-‘’
Myśleć
start learning
denken, glauben, meinen
Opiekować, zajmować się
start learning
pflege
Natychmiast
start learning
sofort
Ale
start learning
aber
Zawsze
start learning
immer
Mieć przy sobie
start learning
dabeihaben
Zaczynać
start learning
fangen
Od
start learning
seit
Rękami, fizycznie
start learning
mit den Händen arbeiten
Zarabiać dużo pieniędzy
start learning
viel Geld verdienen
Dysponować czasem
start learning
meinen Tag frei einteilen
Nie męcząca praca
start learning
keine anstrengende Arbeit machen
Pracować z dziećmi
start learning
mit Kindern arbeiten
Zaczynać wcześnie rano
start learning
Mogens früh anfangen
Wcześnie przestawać coś robić
start learning
nachmittags früh aufhören
Pracować w biurze
start learning
im Büro arbeiten
Pracować na świeżym powietrzu
start learning
an der Frischem Luft arbeiten
Dużo/mało kierować autem
start learning
viel/wenig Auto Fahrem
Mieć kontakt z wieloma ludźmi
start learning
mit vielen Menschen Kontakt haben
Jeździć rowerem do pracy
start learning
mit dem Fahrrad zur Arbeit Fahrem
Dobrze płatny
start learning
gut bezahlt sein.

You must sign in to write a comment