Alles klar neu 3 Kapitel 3 Erfindungen

 0    83 flashcards    somebodytoolazy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wynalazek
wynaleźć
start learning
die Erfindung, -en
erfinden
odkrycie
start learning
die Entdeckung, -en
odkrycie (odkryte)
Kolumb odkrył Amerykę
start learning
entdecken (entdeckt)
Kolumb hat der Amerika entdeckt
życie wynalazcy
start learning
das Leben der Erfinder
pierwsza wystawa przemysłowa
start learning
die erste Industrieausstelung
popyt na samochody w Niemczech
start learning
der Autoboom in Deutschland
Jestem pewien ... został wynaleziony w Niemczech
start learning
ich bin sicher, ... hat man in Deutschland erfunden
Sądzę / uważam / myślę, że
start learning
Ich glaube/meine/denke, dass
postęp techniczny
start learning
technischer Fortschritt
koło, rower
start learning
das Rad
samochód
start learning
das Automobil
pismo
start learning
die Schrift
telewizor kolorowy
start learning
der Farbfernseher
porcelana
start learning
das Porzellan
drukarnia, druk
start learning
der Buchdruck
antybiotyk
start learning
das Antibiotikum
tramwaj
start learning
die Straßenbahn
płyta winylowa
start learning
die Schallplatte, -n
żarówka
start learning
die Glühbirne
silnik spalinowy
Benz i Daimler równocześnie rozwinęli samochody z silnikiem spalinowym, jednak żaden z nich nie wiedział nic o pracy drugiego.
start learning
der Verbrennungsmotor, -en
Benz und Daimler entwickelten gleichzeitlig ein Automobil mit einem Verbrennungsmotor, allerdings wusste keiner von den Entwicklungen des anderen.
rozwijać
start learning
entwickeln
założył przedsiębiorstwo
start learning
hatte ein Unternemhen gegründet
opatentować
Wkrótce po tym, Benz zgłosił swoje pierwsze auto do opatentowania
start learning
zum Patent anmelden
Kurz zovor hatte Benz sein erstes Auto zum Patent angemeldet
najczęściej używanym środkiem transportu
Dzisiaj samochód jest najczęściej używanym środkiem transportu
start learning
das meist benutzte Transportmittel
Heute ist das Auto das meist benutzte Transportmittel
przenieść się w czasie
start learning
eine Zeit zu versetzen
nadaje się do montażu/zainstalowania w dorożce
start learning
geeignet für den Einbau in eine Kutsche
został zainstalowany
Więc Daimler kazał go zainstalować w przebudowanej bryczce
start learning
ließ einbauen
So ließ ihn Daimler in eine umgebaute Pferdekutsche einbauen
budowa układu kierującego
Budowa układu kierującego była prostsza
start learning
die Konstruktion der Lenkung
Die Konstruktion der Lenkung war einfacher
zwrotność, manewrowość
Samochód osiąga w ten sposób wielką zwrotność
start learning
die Wendigkeit
Der Wagen erreichte dadurch eine große Wendigkeit.
podjąć podróż samochodem
start learning
die Fernfahrt mit dem Automobil unternehmen
potajemnie
start learning
heimlich
solidność, niezawodność nowych środków transportu
I tak udowodnili solidność nowych środków transportu
start learning
die Zuverlässigkeit des neues Transportmittels
So bewies sie die Zuverlässigkeit des neues Transportmittels
odpowiednie chemikalia
Odpowiednie środki chemiczne można było kupić tylko w aptekach.
start learning
die entsprechenden Chemikalien
Die entsprechenden Chemikalien konnte man nur in der Apotheke kaufen.
stacja benzynowa
W ten sposób, apteka miejska w Wiesloch była pierwszą stacjią benzynową na świecie
start learning
die Tankstelle, -n
Auf diese Weise wurde die Stadtapotheke in Wiesloch zur ersten Tankstelle der Welt
wystawić samochód na wystawie przemysłowej
start learning
der Wagen auf die Industrieausstelung stellen
Zainteresowanie nowym wynalazkiem
Ale zainteresowanie Niemców nowym wynalazkiem było znikome
start learning
das Interesse an der neuen Erfindung
Aber das das Interesse der Deutschen an der neuen Erfindung war gering
zbyt głośne, zbyt szybkie, zbyt niebezpieczne
start learning
zu laut, zu schnell, zu gefährlich
przeczytać zdanie
start learning
das Urteil lauten
zmienić życie ludzi
Wynalezienie samochodu zmieniło życie ludzi
start learning
das Leben der Menschen verändern
Die Erfindung des Autos hatte das Leben der Menschen verändert
uważa się za wynalazców
start learning
als Erfinder gelten
niepewny, zawodny
start learning
unzuverlässig
napęd
napędzać
start learning
der Antrieb
antrieben
dorożka
start learning
die Kutsche
wewnętrzne, wbudowane
start learning
einbauten
zapisać, zachować na dysku
start learning
speichern
dostępny, osiągalny
start learning
erreichbar
porównywać
start learning
vergleichen
wynalazek najważniejszy ze wszystkich
start learning
die allerwichtigste Erfindung
przenosić ciężkie ładunki
start learning
schwere Massen fortbewegen
podnosić
start learning
hoch heben
pobierać
start learning
herunterladen
ludzkość
start learning
die Menscheit
stało się możliwe/umożliwiło zbudowanie miasta
start learning
den Bau der Städte ermöglich haben
uczynić społeczeństwo mobilnym
start learning
die Gesellschaft mobil machen
bardzo docenić wielorakie możliwości
start learning
schätzen hoch die vielfältigen Möglichkeiten
zastosowania komputera
aplikacja
start learning
die Anwendung des Computers
die Anwendung
oferować wiele możliwości
start learning
viele Möglichkeiten bieten
cieszyć się z
start learning
freuen sich über + Akk
na pierwszym miejscu znajduje się
start learning
An erster Stelle steht
Większość uważa ... za największy / najważniejszy wynalazek
start learning
Die meisten von... betrachten als die großte/wichtigste Erfindung
Tak samo / Równie / Jest niemal tak ważne
start learning
Genauso/Ebenso/Fast so wichtig ist
Znacznie więcej / mniej
start learning
Deutlich mehr/weniger
Więcej niż / Mniej niż / Prawie połowa
połowa
start learning
Mehr als/Weniger als/Knapp die Hälfte
die Hälfte
Tylko bardzo niewielu
start learning
Nur ganz wenige
Silnik parowy
start learning
die Dampfmaschine, -n
pług
start learning
der Pflug
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem
start learning
Die Aktion fand große Interesse
wytwarzanie energii, prądu
start learning
die Stromerzeugung
samolot
start learning
das Flugzeug
wybrano na miejsce
start learning
auf Platz wählen
korzystać tylko z dnia
Bez niej możemy korzystać tylko z dnia. żarówka
start learning
nur den Tag nutzen
wir ohne sie nur den Tag nutzen können. die Glühbirne
dzielić się naszą wiedzą / zatrzymywać naszą wiedzę
druk
start learning
von unseren Wissen weitergeben/gar behalten
der Buchdruk
przekazać wiadomości
posłaniec konny posłaniec
start learning
um Nachrichten weiter zu leiten
die Bote die Reiter
gołąb pocztowy
start learning
die Brieftaube
zmierzać w stronę marzeń
start learning
in Erfüllung gehen
przemieszczać się swobodnie
start learning
sich frei zu bewegen
komunikować się ze sobą bez względu na lokalizację
start learning
untereinander unabhängig vom Standort kommunizieren
śmiać się
wyśmiewać
start learning
auslachen
orbitować, krążyć
start learning
umkreisen
przebywać, zatrzymywać się
start learning
aufhalten, sich
wspierać, promować
start learning
fördern
spełniać marzenie
start learning
einen Traum erfüllen
zapewniać, oddawać do dyspozycji
start learning
zur Verfügung stellen

You must sign in to write a comment