50 najpopularniejszych rzeczowników niemieckich

2  1    50 flashcards    andzia98763
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
das Jahr, -e
start learning
Rok
das Mal, -e
start learning
Raz
das Beispiel, -e
start learning
Przykład
die Zeit, -en
start learning
Czas
die Frau, -en
start learning
Kobieta
der Mensch, -en
start learning
Człowiek
das Kind, -er
start learning
dziecko
der Tag, -e
start learning
Dzień
der Mann
start learning
Mężczyzna
das Land, "-er
start learning
kraj
die Frage, -n
start learning
pytanie
das Haus, "-er
start learning
dom
der Fall
start learning
przypadek
die Leute
start learning
ludzie
die Arbeit, -en
start learning
praca
das Prozent, -e
start learning
Procenty
die Hand
start learning
ręka
die Stadt, "-e
start learning
miasto
der Herr, -en
start learning
Pan
das Teil, -e
start learning
Część
das Problem, -e
start learning
problem
die Welt, -en
start learning
świat
das Recht, -e
start learning
Prawo
das Ende, -n
start learning
koniec
die Million, -en
start learning
milion
die Schule, -n
start learning
Szkoła
die Woche, -n
start learning
tydzień
der Vater
start learning
ojciec
die Seite, -n
start learning
strona
das Leben, -
start learning
Życie
die Mutter
start learning
matka
der Grund, "-e
start learning
Przyczyna, powód
das Auge, -n
start learning
Oko
das Wort, "-er
start learning
Słowo
das Geld
start learning
pieniądze
die Sache, -n
start learning
rzecz
die Art, -en
start learning
rodzaj, typ
der Bereich, -e
start learning
Powierzchnia, obszar
der Weg, -e
start learning
Droga
die Stunde, -n
start learning
godzina
der Name, -n
start learning
nazwisko,-n
die Geschichte, -n
start learning
historia
die Gesellschaft, -en
start learning
Społeczeństwo
der Kopf, "-e
start learning
Głowa
das Paar, -e
start learning
para
die Möglichkeit, -en
start learning
-en możliwość
das Unternehmen, -
start learning
Firma, -
das Bild, -er
start learning
obraz
das Buch, "-er
start learning
książka
das Wasser, -/"-
start learning
woda

You must sign in to write a comment