Talking about current events

4.8  2    57 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
A Borussia Dortmund? Myślisz, że wygrają dziś wieczorem?
start learning
What about Borussia Dortmund? Do you think they're going to win tonight?
Jaka jest płaca minimalna w Polsce?
start learning
What is the minimum wage in Poland?
Jesteś na bieżąco z amerykańskimi wyborami?
start learning
Are you keeping up with the American elections?
Miły dzień na przebywanie na dworze, czyż nie?
start learning
Nice day to be outside, isn't it?
Gdzie jest haczyk?
start learning
What's the catch?
Czy media w twoim kraju są bezstronne?
start learning
Are the media impartial in your country?
Idziesz na Orange Festival?
start learning
Are you going to the Orange Festival?
+50 flashcards
The lesson is part of the course
"Small Talk, czyli sztuka pogawędki"
(total 795 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment