Asking for assistance and offering it

4.5  1    52 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Dobrze wiedzieć.
start learning
That's good to know.
Cała przyjemność po mojej stronie.
start learning
It's my pleasure.
Czy mógłbyś mi wyjaśnić, co znaczy to słowo?
start learning
Could you explain what this word means?
Wyświadczyłeś mi wielką przysługę.
start learning
You've done me a great favour.
Masz dwie opcje zapisania się na kurs: słuchania muzyki lub oglądania telewizji w języku angielskim.
start learning
You have two course enrollment options: listening to music or watching TV in English.
Co chciałbyś wiedzieć?
start learning
What would you like to know?
Mógłbyś podać mi przykład?
start learning
Could you give me an example?
+45 flashcards
The lesson is part of the course
"Small Talk, czyli sztuka pogawędki"
(total 795 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment