latina4 slownka na spr

 0    514 flashcards    wojster6
print play test yourself
 
Question Answer
alkohol
start learning
alcoholum, i(n),
alcohol, is(m)
start learning
alkohol
bardzo
start learning
magnopere, valde
bezobjawowy
start learning
asymptomaticus, a, um
bębenek
start learning
tympanum, i(n)
blok
start learning
dissociatio, onis(f) conductibilitatis
boczne skrzywienie kręgosłupa
start learning
scoliosis, is(f)
brodawczak
start learning
papilloma, atis(n)
brodawka
start learning
papilla, ae(f)
brodawkowy
start learning
papillaris,e
bydlęcy
start learning
bovinus, a, um
całkowity
start learning
completus, a, um,
totalis,e
start learning
-
cały
start learning
totus, a, um (gen. sing. totius (m, n,f))
centralny
start learning
centralis,e
cesarski
start learning
caesareus, a, um
cewka
start learning
urethra, ae(f)
cofający się
start learning
retrogradus, a, um, regrediens, entis
cofanie się
start learning
remissio, onis(f)
cukrzycowy
start learning
diabeticus, a, um
częstoskurcz serca
start learning
tachycardia, ae(f)
czyrak
start learning
furunculus, i(m)
dążący do czegoś
start learning
tendens, entis (ad, in + ACC)
dodatni
start learning
positivus, a, um
doustnie
start learning
per os
drążący
start learning
penetrans, antis
dren
start learning
exsuctor, is(m)
drobnokomórkowy
start learning
microcellularis,e
drogowy
start learning
vialis,e
duszność
start learning
dyspnoe, es(f)
dziąsłowy
start learning
gingivalis,e
dziecięcy
start learning
infantilis,e
dziedziczny
start learning
hereditarius, a, um
godzina
start learning
hora, ae(f)
gościec
start learning
rheumatismus, i(m)
gruczolak
start learning
adenoma, atis(n)
gruczolakorak
start learning
adenocarcinoma, atis(n)
gruczoł przytarczyczny
start learning
glandula parathyroidea, ae(f)
grzybica skóry
start learning
tinea, ae(f)
gwałtowny
start learning
rapidus, a, um,
violentus, a, um
start learning
-
histologiczny
start learning
histologicus, a, um
jajnik
start learning
ovarium, i(n)
jajowód
start learning
salpinx, ingis(f),
tuba uterina
start learning
-
jamisty
start learning
cavernosus, a, um
jatrogenny
start learning
iatrogenes, is
katar
start learning
catarrhus, i(m)
każy z dwóch, obaj
start learning
uterque, utraque, utrumque (gen. sing. utriusque (m, f,n))
kąt
start learning
angulus, i(m)
kiedyś
start learning
olim
kolka
start learning
colica, ae(f),
tormina, um(n)
start learning
bb
komorowy
start learning
ventricularis,e
krańcowy
start learning
terminalis,e
kręg szczytowy
start learning
atlas, antis(m)
krótkowzroczność
start learning
hypometropia, ae(f), myopia, ae(f)
kruszenie kamieni
start learning
lithotripsis, is(f), lithoclasis, is(f)
krwawiący
start learning
sanguinans, antis
krwotok z nosa
start learning
epistaxis, is(f), rhinorrhagia, ae(f)
krzywizna
start learning
curvatura, ae(f)
laparoskopowy
start learning
laparoscopicus, a, um
lekki
start learning
levis,e
liszaj
start learning
lichen, enis(m)
łączny
start learning
coniunctivus, a, um
łożysko
start learning
placenta, ae(f)
łzowy
start learning
lacrimalis,e
mdłości
start learning
nausea, ae(f)
miarowy
start learning
regularis,e
miażdżyca
start learning
atheroma, atis(n)
miażdżyca tętnic
start learning
atheromatosis, is(f), atherosclerosis, is(f)
miażdżycowy
start learning
atheromatosus, a, um
miejsce
start learning
locus, i(m),
sedes, is(f)
start learning
b
miejscowy
start learning
localis,e
miesiąc
start learning
mensis, mensis(m)
międzyzębowy
start learning
interdentalis,e
migotanie
start learning
fibrillatio, onis(f)
moczowód
start learning
ureter, eris(m)
moczowy
start learning
uropoeticus, a, um, urinarius, a, um
naciek
start learning
infiltratio, onis(f)
naciekowy
start learning
infiltratus, a, um
nacięcie
start learning
incisio, onis(f)
nadciśnieniowy
start learning
hypertonicus, a, um
nadczynnośc tarczycy
start learning
hyperthyreoidismus, i(m)
nadkomorowy
start learning
supraventricularis,e
nadmiar witamin
start learning
hypervitaminosis, is(f)
nadżerka
start learning
erosio, onis(f)
nagły
start learning
subitus, a, um
napadowy
start learning
paroxysmalis,e
napromieniowanie
start learning
irradiatio, onis(f)
naprzemienny
start learning
alternus, a, um
narastanie
start learning
intentio, onis(f)
nasiękowy
start learning
infiltrativus, a, um
naskórek
start learning
epidermis, idis(f)
nastawienie
start learning
repositio, onis(f)
następczy
start learning
subsequens, entis
następowy
start learning
consecutivus, a, um
natychmiast
start learning
statim
nawracający, nawrotowy
start learning
recurrens, entis, recidivans, antis
nawrót
start learning
recidivum, i(n)
nawykowy
start learning
habitualis,e
niedobór witamin
start learning
avitaminosis, is(f), hypovitaminosis, is(f)
nadciśnienie
start learning
hypotonia, ae(f), hypotensio, onis(f)
niedoczynność tarczycy
start learning
hypothyreoidismus, i(m)
niedodma
start learning
atelectasis, is(f)
niedojrzały
start learning
immaturus, a, um
niedokrwienie
start learning
ischaemia, ae(f)
niedokrwienny
start learning
ischaemicus, a, um
niedorozwój
start learning
dysplasia, ae(f), hypogenesis, is(f), hypoplasia, ae(f)
niedorozwój mięśni
start learning
amyoplasia, ae(f)
niedotlenienie
start learning
anoxia, ae(f),
hypoxia, ae(f)
start learning
b
niedowidzenie
start learning
amblyopia, ae(f)
niedowład
start learning
paresis, is(f)
niedowład połowiczy
start learning
hemiparesis, is(f)
niemiarowy
start learning
irregularis,e
nieokreślony
start learning
indefinitus, a, um
nieoperacyjny
start learning
inoperabilis,e
nieparzysty
start learning
impar, aris
niepewny
start learning
incertus, a, um
niepłodność
start learning
sterilitas, atis(f), infecunditas, atis(f)
nieprawidłowa osobowość
start learning
psychopathia, ae(f)
nieprawidłowy zgryz
start learning
malocclusio, onis(f)
nierówny
start learning
impar, aris
niestrawność
start learning
dyspepsia, ae(f)
nietrzymanie
start learning
incontinentia, ae(f)
nieuleczalny
start learning
insanabilis,e
niewyraźny
start learning
indefinitus, a, um
niewyrównany
start learning
decompensatus, a, um
nieznaczny
start learning
parvus, a, um
nieżyt
start learning
catarrhus, i(m)
nieżytowy
start learning
catarrhalis,e
nudności
start learning
nausea, ae(f)
obecność wirusa we krwi
start learning
viraemia, ae(f)
obniżone ciśnienie
start learning
hypotensio, onis(f), hypotonia, ae(f)
obrzęk płuc
start learning
pneumonooedema, atis(n)
obserwacja
start learning
observatio, onis(f)
obu, obydwu
start learning
utriusque (m, f, n z sing.)
obwodowy
start learning
periphericus, a, um
oczyszczenie
start learning
purgatio, onis
odbarczający
start learning
decompressivus, a, um
odbarczenie
start learning
decompressio, onis(f)
odbytnica
start learning
rectum, i(n)
odcinek
start learning
segmentum, i(n)
oderwanie
start learning
ablatio, onis(f)
odma opłucnowa
start learning
pneumothorax, acis(f)
odma
start learning
pneumatosis, is(f)
odmrożenie
start learning
congelatio, onis(f)
odpornościowy
start learning
immunologicus, a, um
odsysanie
start learning
aspiratio, onis(f)
odtrutka
start learning
antidotum, i(n), antitoxinum, i(n)
odtworzenie
start learning
reconstructio, onis(f)
odurzający
start learning
narcoticus, a, um
odwarstwienie
start learning
ablatio, onis(f)
odwodnienie
start learning
deaquatio, onis(f), dehydratio, onis(f), hydropenia, ae(f)
ognisko
start learning
focus, i(m)
ogniskowy
start learning
focalis,e
ogólne zakażenie
start learning
sepsis, is(f)
ogólny
start learning
generalis, e,
universalis,e
start learning
b
około
start learning
circa (ACC)
okołoszyjny
start learning
pericervicalis,e
okostna
start learning
periosteum, i(n), periostium, i(n)
omdlenie
start learning
syncope, es(f)
oparzenie
start learning
combustio, onis(f)
opłucnowy
start learning
pleuralis,e
otarcie
start learning
excoriatio, onis(f)
otrzewnowy
start learning
peritonealis,e
otwarcie
start learning
apertura, ae(f)
otyłość
start learning
adipositas, atis(f), obesitas, atis(f)
ozębna
start learning
periodontium, i(n)
pachwina
start learning
inguen, inis(n), ilium, i(n)
paluch
start learning
hallex, icis(m), hallux, ucis(m)
pałeczka
start learning
bacillum, i(n), bacillus, i(m)
parzysty
start learning
par, paris
paznokieć
start learning
unguis, is(m)
pewny
start learning
certus, a, um
pęcherz
start learning
cystis, is(f), vesica, ae(f)
pęcherzyk
start learning
folliculus, i(m), vesicula, ae(f),
alveolus, i(m)
start learning
b
pęcherzyk żółciowy
start learning
vesica fellea
cholecystis, is(f)
start learning
b
pęknięcie więzadła
start learning
desmorrhexis, is(f)
pionowy
start learning
verticalis,e
płaskokomórkowy
start learning
planocellularis,e
płaskonabłonkowy
start learning
planoepithelialis,e
płatowy
start learning
lobaris, e,
crouposus, a, um
start learning
bb
płciowy
start learning
sexualis,e
płucny
start learning
pulmonalis,e
płyn
start learning
liquor, oris(m),
fluidum, i(n)
start learning
b
początek
start learning
origo, inis(f)
podejrzenie
start learning
suspicio, onis(f)
podejrzewany
start learning
suspectus, a, um
podokostnowy
start learning
subperiostealis,e
podpajęczynówkowy
start learning
subarachnoidealis,e
podprzeponowy
start learning
subphrenicus, a, um
podwójny
start learning
duplex, icis
pojedynczy
start learning
simplex, icis,
singularis,e
start learning
b
pokrwotoczny
start learning
posthaemorrhagicus, a, um
polekowy
start learning
postmedicamentosus, a, um
polip
start learning
polypus, i(m)
pooperacyjny
start learning
postoperativus, a, um,
postoperatorius, a, um
start learning
b
porażenie
start learning
paralysis, is(f),
plegia, ae(f)
start learning
b
porażenie połowicze
start learning
hemiplegia, ae(f)
porażenie prądem
start learning
ictus ex electricitate
posocznicowy
start learning
septicus, a, um
postępujący
start learning
progressivus, a, um
postrzał
start learning
lumbago, inis(f)
potrójny
start learning
triplex, icis
pourazowy
start learning
posttraumaticus, a, um
powiększenie węzłów chłonnych
start learning
lymphadenectasia, ae(f)
powikłanie
start learning
complicatio, onis(f)
powikłany
start learning
complicatus, a, um
powracający
start learning
reveniens, entis,
recurrens, entis
start learning
b
pozagałkowy
start learning
retrobulbaris,e
pozaustny
start learning
aboralis,e
poziomy
start learning
horizontalis,e
pozostałość
start learning
residuum, i(n)
pozytywny
start learning
positivus, a, um
półpasiec
start learning
zoster, eris(m)
prawdopodobnie
start learning
probabiliter,
versimiliter
start learning
b
prawokomorowy
start learning
dextroventricularis,e
prawostronne położenie
start learning
dextropositio, onis(f)
promienica
start learning
actinomycosis, is(f)
promieniowanie
start learning
radiatio, onis(f)
promieniowy
start learning
radialis,e
próbny
start learning
probatorius, a, um
pryszczyca bydlęca
start learning
aphthae epizooticae
przebicie
start learning
perforatio, onis(f)
przebijający
start learning
perforans, antis
przebyty
start learning
peractus, a, um
przedsionkowy
start learning
atrialis,e
przedłużający się
start learning
protrahens, entis
przedwczesny
start learning
praematurus, a, um,
praecox, ocis
start learning
b
przejściowy
start learning
transitorius, a, um
przemieszczający się
start learning
migrans, antis
przenikający
start learning
penetrans, antis
przerosły
start learning
hypertrophicus, a, um
przerost
start learning
hypertrophia, ae(f)
przerwanie
start learning
dissociatio, onis(f)
przerwanie krążenia
start learning
devascularisatio, onis(f)
przestrzeń
start learning
spatium, i(n)
przeszczep
start learning
transplantatum, i(n)
przetoka
start learning
fistula, ae(f)
przetrwały
start learning
persistens, entis
przewodzenie
start learning
conductio, onis(f),
conductibilitas, atis(f)
start learning
b
przewód żółciowy wspólny
start learning
choledochus, i(m)
przezotrzewnowy
start learning
transperitonealis,e
przezskórny
start learning
percutaneus, a, um
przodozgryz
start learning
anterocclusio, onis(f),
prodentia, ae(f)
start learning
b
przodujący
start learning
praevius, a, um
przyczynowy
start learning
causalis,e
przydatki
start learning
adnexa, orum(n)
przygardłowy
start learning
parapharyngealis,e
przykurcz
start learning
contractura, ae(f)
przynosowy
start learning
paranasalis,e
przytarczycowy
start learning
parathyroideus, a, um
przyzębie
start learning
paradontium, i(n)
psychiczny
start learning
psychicus, a, um
psychoza polekowa
start learning
pharmacopsychosis, is(f)
pylica płuc
start learning
pneumonoconiosis, is(f)
rakowaty
start learning
carcinomatosus, a, um
rana
start learning
vulnus, eris(n)
rana cięta
start learning
vulnus incisivum
rana gryziona
start learning
vulnus morsum
rana kłuta
start learning
vulnus ictum
rana miażdżona
start learning
vulnus conquassatum
rana postrzałowa
start learning
vulnus sclopetarium
rana szarpana
start learning
vulnus laceratum
rana tłuczona
start learning
vulnus contusum
rdzeń
start learning
medulla, ae(f)
reanimacja
start learning
reanimatio, onis(f)
ropienie
start learning
suppuratio, onis(f)
ropniak
start learning
empyema, atis(n)
roślinny
start learning
plantaris,e
rozchwianie zębów
start learning
vacillatio, onis(f) dentium,
odontoseisis, is(f)
start learning
b
rozciągnięcie
start learning
distractio, onis(f)
rozedma
start learning
emphysema, atis(n)
rozrostowy
start learning
proliferans, antis
rozrusznik serca
start learning
cardiostimulatori, oris(m)
rozstrzeń
start learning
ectasia, ae(f),
ectasis, is(f)
start learning
b
rumień
start learning
b
rumień
start learning
erythema, atis(n),
exanthema, atis(n)
start learning
b
rytm
start learning
rhythmus, i(m)
rzucawka
start learning
eclampsia, ae(f)
samobójstwo
start learning
suicidum, i(n)
samoistny
start learning
idiopathicus, a, um
segment
start learning
segmentum, i(n)
skala
start learning
scala, ae(f)
skręcenie
start learning
rotatio, onis(f)
skręt jelit
start learning
ileus, i(m)
skrócenie
start learning
contractio, onis(f)
słoneczny
start learning
solaris,e
smukły
start learning
gracilis,e
sprężysty
start learning
elasticus, a, um
stabilny
start learning
stabilis,e
stadium
start learning
stadium, i(n)
stłuczony
start learning
contusus, a, um
stłuszczenie
start learning
steatosis, is(f),
adiposis, is(f)
start learning
b
strona
start learning
latus, eris(n)
stwardnienie tętnic
start learning
arteriosclerosis, is(f)
suchy
start learning
siccus, a, um
sutek
start learning
mamma, ae(f)
szczątkowy
start learning
relictus, a, um
szczególnie
start learning
praecipue
szczepienie
start learning
vaccinatio, onis(f)
szklisty
start learning
vitreus, a, um
szkliwiak
start learning
ameloblastoma, ae(f)
szkliwo
start learning
enamelum, i(n)
szkodliwy
start learning
noxius, a, um
szkorbut
start learning
scorbutus, i(m)
szpik
start learning
medulla, ae(f)
szyja, szyjka
start learning
cervix, icis(f),
collum, i(n)
start learning
b
szyjny
start learning
cervicalis,e
ślinianka
start learning
glandula salivaris
ślinienie
start learning
salivatio, onis(f)
ślinotok
start learning
sialorrhoea, ae(f),
sialorrhoe, es(f),
start learning
b
ptyalismus, i(m)
start learning
bb
śmiertelny
start learning
letalis,e
śpiączka
start learning
coma, atis(n)
środek
start learning
remedium, i(n)
ś. hamujący podział kom.
start learning
cytostaticum, i(n)
ś. obniżający ciśnienie
start learning
antihypertonicum, i(n)
ś. odkażający
start learning
desinficiens, entis(n)
ś. odżywczy
start learning
nutriens, entis(n)
ś. pobudzający
start learning
excitans, antis(n)
ś. przeciwjadowy
start learning
antitoxinum, i(n)
ś. przeczyszczający
start learning
purgans, antis(n),
laxans, antis(n)
start learning
b
ś. uspokajający
start learning
sedativum, i(n)
ś. wspomagający
start learning
adiuvans, antis(n)
ś. wykrztuśny
start learning
expectorans, antis(n)
ś. wzmacniający
start learning
firmans, antis(n),
roborans, antis(n)
start learning
b
ś. zmniejszający odpowiedź immunologiczną
start learning
immunosuppressivum, i(n)
świeżo
start learning
recenter
tarczyca
start learning
glandula thyroidea, ae(f)
temperatura
start learning
temperatura, ae(f),
calor, oris(m)
start learning
bb
tępy
start learning
obtusus, a, um
tętniak
start learning
aneurysma, atis(n)
tętnica szyjna
start learning
arteria, ae(f) carotis
torbiel śluzowa zastoinowa
start learning
mucocele, es(f)
trawienny
start learning
digestivus, a, um,
digestorius, a, um,
start learning
b
pepticus, a, um
start learning
b
trójdzielny
start learning
trigeminus, a, um
trucizna
start learning
venenum, i(n)
trzewiowy
start learning
visceralis,e
tylno-boczne skrzywienie kręgosłupa
start learning
kyphoscoliosis, is(f)
tyłozgryz
start learning
distocclusio, onis(f),
posterocclusio, onis(f)
start learning
b
typ
start learning
typus, i(m)
typowy
start learning
typicus, a, um
udrożnienie
start learning
intubatio, onis(f)
ujemny
start learning
negativus, a, um
ujście
start learning
ostium, i(n)
uogólniony
start learning
generalisatus, a, um,
usiłowanie
start learning
tentamen, inis(n)
uspokajający
start learning
sedativs, a, un
ustanie
start learning
cessatio, onis(f)
ustępujący
start learning
regrediens, entis
uszkodzenie krążka międzykręgowego
start learning
discopathia, ae(f)
uszkodzenie włośniczek
start learning
microangiopathia, ae(f)
utajony
start learning
latens, entis
utrata przytomności
start learning
absentia animi
wchłanianie
start learning
absorptio, onis(f)
wchłanianie upośledzone
start learning
malabsorptio, onis(f)
wewnątrzczaszkowy
start learning
intracranialis,e
wewnątrzmózgowy
start learning
intracerebralis,e
węzeł chłonny
start learning
lymphonodus, i(m)
wieloczęściowy
start learning
multipartialis,e
wieloogniskowy
start learning
multifocalis,e
wielopostaciowy
start learning
multiformis,e
wielotorbielowy
start learning
polycysticus, a, um
wieńcowaty
start learning
coronoideus, a, um
wieńcowy
start learning
coronalis, e,
coronarius, a, um
start learning
bb
wilgotny
start learning
humidus, a, um
włos
start learning
capillus, i(m)
włókniak
start learning
fibroma, atis(n)
włóknikowy
start learning
fibrinosus, a, um
włóknisto-twardniejący
start learning
fibroscleroticus, a, um
worek
start learning
saccus, i(m)
wprowadzenie
start learning
introductio, onis(f)
wspomaganie
start learning
adiuvatio, onis(f)
wspólny
start learning
communis,e
wsteczny
start learning
retrogradus, a, um
wstrzyknięcie
start learning
iniectio, onis(f)
wszyscy
start learning
omnes, omnia
wycisk
start learning
impressio, onis(f)
wycięcie połowy żołądka
start learning
hemigastrectomia, ae(f)
wydechowy
start learning
expiratorius, a, um
wydłużenie
start learning
elongatio, onis(f)
wydzielający
start learning
secernens, entis
wykonany
start learning
factus, a, um
wykrwawienie
start learning
exsanguinatio, onis(f)
wypadek
start learning
casus, us(m)
wypadkowy
start learning
accidentalis,e
wyprysk
start learning
eczema, atis(n)
wyrównany
start learning
compensatus, a, um
wysięk
start learning
exsudatum, i(n)
wysiękowy
start learning
exsudativus, a, um
wysypka
start learning
exanthema, atis(n)
wywiad
start learning
anamnesis, is(f)
wywołany
start learning
provocatus, a, um,
evocatus, a, um
start learning
b
zabieg oczyszczania pozaustrojowego
start learning
haemodialysis, is(f)
zaburzenie czucia
start learning
dysaesthesia, ae(f)
zaburzenie czynności kory nadnerczy
start learning
dysadrenocorticalismus, i (m)
zaburzenie miesiączkowania
start learning
dysmenorrhoea, ae(f)
zaburzenie
start learning
perturbatio, onis(f)
zaczopowanie
start learning
obstructio, onis(f)
zadzierzgnięcie
start learning
strangulatio, onis(f)
zakażony
start learning
infectus, a, um
zakrzepica
start learning
thrombosis, is(f)
zakrzepowy
start learning
thromboticus, a, um
zależność lekowa
start learning
toxicomania, ae(f)
zanik pamięci
start learning
amnesia, ae(f)
zaostrzający się
start learning
exacerbans, antis
zaostrzenie
start learning
exacerbatio, onis(f)
zaostrzony
start learning
exacerbatus, a, um
zapalenie całego serca
start learning
pancarditis, itidis(f)
zapalenie gruczołu ślinowego
start learning
sialoadenitis, itidis(f)
zapalenie jednego nerwu
start learning
mononeuritis, itidis(f)
zapalenie kłębuszków nerkowych
start learning
glomerulonephritis, itidis(f)
zapalenie kości i szpiku
start learning
osteomyelitis, itidis(f)
zapalenie miazgi zęba
start learning
pulpitis, itidis(f)
zapalenie miedniczek nerkowych
start learning
pyealitis, itidis(f)
zapalenie naczyniówki i siatkówki
start learning
choroidoretinitis, itidis(f)
zapalenie naczyń chłonnych
start learning
lymphangitis, itidis(f)
zapalenie nerwu ocznego
start learning
ophthalmoneuritis, itidis(f)
zapalenie nosa i zatok bocznych
start learning
rhinosinuitis, itidis(f)
zapalenie okołożylne
start learning
periphlebitis, itidis(f)
zapalenie okostnej
start learning
periosteitis, itidis(f)
zapalenie ozębnej
start learning
periodontitis, itidis(f)
zapalenie pęcherzyka żółciowego
start learning
cholecystitis, itidis(f)
zapalenie przyusznicy
start learning
parotitis, itidis(f)
zapalenie przyzębnej
start learning
parodontitis, itidis(f)
zapalenie rdzenia i opon rdzeniowych
start learning
myelomeningitis, itidis(f)
zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego
start learning
sacrocoxitis, itis(f)
zapalenie ucha
start learning
otitis, itidis(f)
zapalenie węzłów chłonnych
start learning
lymphadenitis, itidis(f)
zapalenie wielonerwowe
start learning
polyneuritis, itidis(f)
zapalenie wielozatokowe
start learning
polysinuitis, itidis(f)
zapalenie wsierdzia
start learning
endocarditis, itidis(f)
zapalenie zastawki
start learning
valvulitis, itidis(f)
zapalny
start learning
inflammatorius, a, um
zaparcie
start learning
obstipatio, onis(f)
zapaść
start learning
collapsus, us(m)
zarostowy
start learning
obliterans, antis
zarośnięcie
start learning
atresia, ae(f),
obliteratio, onis(f)
start learning
b
zasłonowy
start learning
obturatorius, a, um
zastarzały
start learning
inveteratus, a, um
zastoinowy
start learning
congestivus, a, um
zastój
start learning
stagnatio, onis(f),
stasis, is(f),
start learning
b
retentio, onis(f)
start learning
b
zastój wątrobowy
start learning
cholestasis, is(f)
zatkanie
start learning
obturatio, onis(f)
zatokowy
start learning
sinualis,e
zatorowy
start learning
embolicus, a, um
zatrucie grzybami
start learning
mycetismus, i(m)
zatrzymanie
start learning
retentio, onis(f),
institio, onis(f)
start learning
b
ząb
start learning
dens, entis(m)
z. kieł
start learning
dens caninus,
caninus, i(m)
start learning
bbb
z. mądrości
start learning
dens serotinus,
dens sapientiae
start learning
bb
z. mleczny
start learning
dens deciduus,
dens lacteus
start learning
b
z. przedtrzonowy
start learning
dens praemolaris
z. sieczny
start learning
dens incisivus
z. stały
start learning
dens permanens
z. trzonowy
start learning
dens molaris
zespolenie kości
start learning
osteosynthesis, is(f)
zesztywnienie stawu
start learning
ankylosis, is(f)
zębina
start learning
dentinum, i(n)
zgrubienie
start learning
intumescentia, ae(f)
zmiażdżenie
start learning
conquassatio, onis(f)
znieczulenie przewodowe
start learning
anaesthesia conductionis
zniekształcający
start learning
deformans, antis
zrobiony
start learning
factus, a, um
zrost
start learning
adhaesio, onis(f),
synechia, ae(f),
start learning
b
symphysis, is(f)
start learning
b
zwapniony
start learning
calcificatus, a, um
zwichnięcie
start learning
luxatio, onis(f)
zwierzęcy
start learning
epizooticus, a, um,
animalis,e
start learning
b
zwłóknienie
start learning
fibrosis, is(f)
zwłóknienie sprężyste
start learning
fibroelastosis, is(f)
zwyrodnienie kręgosłupa
start learning
spondylosis, is(f)
zwyrodnienie stawu
start learning
arthrosis, is(f)
zwyrodnieniowy
start learning
degenerativus, a, um

You must sign in to write a comment