Łacina dla początkujących EGDARD, lekcja 5

 0    62 flashcards    bartek182182
print play test yourself
 
Question Answer
wiek, epoka
start learning
aevum, aevi
kiedyś
start learning
aliquando
inny
start learning
alius, alia, aliud
jeden drugiego, jedni drugich
start learning
alii alios
gęś
start learning
anser, anseris
zamek, akropol
start learning
arx, arcis
wspinać się
start learning
ascendo, ascendere
pies
start learning
canis, canis
drążyć
start learning
cavo, cavare
krzyk
start learning
clangor, clangoris
stok, zbocze
start learning
clivus, clivi
ciało
start learning
corpus, corporis
obrońca
start learning
defensor, defensoris
zrzucać
start learning
deicio, deicere
odpierać, odpychać
start learning
depello, depellere
nieoczekiwanie, z zaskoczenia
start learning
ex inopinato
budzić
start learning
excito, excitare
prawie
start learning
fere
dzielnie
start learning
foritier
kropla
start learning
gutta, guttae
człowiek
start learning
homo, hominis
gość, gospodarz
start learning
hospes, hospitis
wróg
start learning
hostis, hostis (m)
już
start learning
iam
wdzierać się, atakować
start learning
invado, invadere
sędzia
start learning
iudex, iudicis (m)
zatem
start learning
itaque
kamień
start learning
lapis, lapidis (m)
prawo
start learning
lex, legis
góra
start learning
mons, montis (m)
nawet nie, ani nawet
start learning
ne... quidem
konieczność
start learning
necessitas, necessitatis
imię, nazwisko, nazwa
start learning
nomen, nominis (n)
noc
start learning
nox, noctis (f)
oblegać
start learning
obsideo, obsidere
nieliczny
start learning
paucus, pauca, paucum
stromy, urwisty
start learning
praeceps, praecipitis
ile
start learning
quot
stawiać opór
start learning
resisto, resistere
król
start learning
rex, regis (m)
święty, poświęcony
start learning
sacer, sacra, sacrum
ocalać
start learning
servo, servare
sam, jedyny
start learning
solus, sola, solum
sen
start learning
somnus, somni (m)
stać
start learning
sto, stare
podpierać, pomagać
start learning
sublevo, sublevare
najwyższy
start learning
summus, summa, summum
tyle, tak wiele
start learning
tot
cały
start learning
totus, tota, totum
miasto
start learning
urbs, urbis (f)
czuwać
start learning
vigilo, vigilare
cnota, męstwo
start learning
virtus, virtutis
Rzadki ptak na ziemi (osoba wyjątkowa).
start learning
Rara avis in terris.
Zdrowy duch w zdrowym ciele.
start learning
Mens sana in corpore sano.
Boję się człowieka jednej książki.
start learning
Hominem unius libri timeo.
Nowy król, nowe prawo.
start learning
Novus rex, nova lex.
Kropa drąży skałę.
start learning
Gutta cavat lapidem.
Uczyń z konieczności cnotę.
start learning
Fac de necessitate virtutem.
Gość jest dla gospodarza święty.
start learning
Hospes hospiti sacer.
Ilu niewolników tylu wrogów.
start learning
Quot servi tot hostes.
Ilu ludzi, tyle zdań.
start learning
Quot homines tot sententiae.
Nikt (nie jest) sędzią w swojej sprawie.
start learning
Nemo iudex in causa sua.

You must sign in to write a comment