Giving the outline of your presentation

4.5  1    24 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
A w tej części mojej prezentacji zaprezentuję dane / wykresy / tabele...
start learning
And in this part of my presentation I’ll be showing you some data / charts / tables...
po pierwsze
start learning
in the first place
Moje przemówienie będzie trwało około trzydziestu minut a na koniec będzie czas na pytania.
start learning
My talk will last about 30 minutes and there’ll be time at the end for questions.
Jeżeli będziecie Państwo mieli pytania, proszę nie wahajcie się ich zadać.
start learning
If you have any questions please do not hesitate to ask.
a następnie przejdę do...
start learning
and then I’ll move on to...
Mam całkiem dużo do omówienia, więc doceniłbym, jeśli zaczekaliby Państwo z pytaniami do końca prezentacji.
start learning
I’ve got quite a lot to get through, so I’d appreciate it if you kept your questions until the end of the presentation.
Na końcu mojego przemówienia, które będzie trwało około dziesięciu minut, z przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania.
start learning
At the end of my talk, which will last about ten minutes, I’ll be happy to answer any questions you may have.
+17 flashcards
The lesson is part of the course
"Business Presentation"
(total 348 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment