Conclusion

5  2    14 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ogólnie rzecz biorąc
start learning
all things considered
na koniec / wreszcie
start learning
lastly
W świetle dowodów które zaprezentowałem, myślę, że sprawiedliwym jest powiedzieć, że...
start learning
In view of the evidence I have presented I think it is fair to say that...
Podsumowując moją prezentację...
start learning
To conclude my presentation,...
Po tym wszystkim co powiedziałem i zrobiłem, myślę, że można wywnioskować, że...
start learning
After all is said and done I think we can conclude that...
To jest oczywiście bardzo skomplikowana kwestia lecz na podstawie siły dowodów które widziałem, powiedziałbym, że / zdaje się, że...
start learning
This is clearly a very complex issue but on the strength of the evidence I have seen I would say that ... | it seems that...
ogólnie rzecz biorąc / ostatecznie
start learning
all in all
+7 flashcards
The lesson is part of the course
"Business Presentation"
(total 348 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment