Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"

5  1    49 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
popchnąć
Kolega popchnął ją w kierunku wyjścia.
start learning
give a push
A friend gave her a push towards the exit.
sprawdzić/skontrolować coś
Poczekaj, muszę sprawdzić ten harmonogram.
start learning
give something a check
Wait, I have to give this timetable a check.
mieć coś gdzieś
Mam gdzieś, co ona o mnie myśli.
start learning
not give a damn about something
I don't give a damn about what she thinks about me.
zastanowić się
Warto zastanowić się nad jego ofertą, zwłaszcza, kiedy ciężko znaleźć dobrą pracę.
start learning
give something consideration
His offer is worth giving consideration to, especially when it's difficult to find a good job.
usprawiedliwiać
Nic nie usprawiedliwia twojego zachowania.
start learning
give justification
Nothing gives justification to your behaviour.
dać wykład
Profesor Smith dał jak zwykle nudny i długi wykład.
start learning
give a lecture
As usual, Professor Smith gave a boring and long lecture.
wypłukać coś
Pamiętaj, żeby porządnie wypłukać ziemniaki.
start learning
give something a rinse
Remember to give the potatoes a good rinse.
+42 flashcards
The lesson is part of the course
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(total 1,173 flashcards)

Try the course for free

The course also includes the following sets of flashcards:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

You must sign in to write a comment