Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"

5  1    55 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wykonywać ćwiczenie/czynność
Zanim wykonasz ćwiczenia, spójrz na przykład.
start learning
do an activity
Before you do the activities, look at the example.
zrobić pracę domową (zadanie szkolne)
Paulina zawsze odrabia prace domowe po szkole.
start learning
do one's homework
Paula always does her homework after school.
ćwiczyć gimnastykę
Moja mama jako dziecko ćwiczyła gimnastykę.
start learning
do gymnastics
My mum used to do gymnastics when she was a child.
czynić dobro
Czyń dobro, a ono wróci do ciebie.
start learning
do good
Do good and it will return to you.
wykonywać pracę
Ważne, żebyś dobrze wykonywała swoją pracę, masz odpowiedzialne stanowisko.
start learning
do work
It's important that you do your work well, you hold a responsible post.
jechać z prędkością 100 km/h
Jechał z prędkością 100 km/h, kiedy zdarzył się wypadek.
start learning
do 100 km an hour
He was doing 100 km an hour when the accident happened.
walczyć z kimś/czymś
Zawsze będę walczyć z ludzką głupotą.
start learning
do battle with somebody/something
I'll always do battle with human stupidity.
+48 flashcards
The lesson is part of the course
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(total 1,173 flashcards)

Try the course for free

The course also includes the following sets of flashcards:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

You must sign in to write a comment