Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"

4.8  2    63 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podłączyć się do Internetu
W domu podłączę się do sieci i odpiszę ci na maila.
start learning
go online
At home I'll go online and answer your e-mail.
zapłacić każdy za siebie
W restauracji zawsze płacimy z Marcinem za siebie.
start learning
go Dutch with somebody
In a restaurant we always go Dutch with Martin.
wymigać się od kary/wyjść bez szwanku
Tym razem nie pozwolę mu wymigać się od kary!
start learning
go scot-free
I won't let him go scot-free this time!
zjeżdżać/schodzić w dół/pogarszać się
W zimie zjeżdżaliśmy z góry na sankach.
start learning
go downhill
In winter we used to go downhill on sledges.
pójść gładko
Rozmowa z szefem poszła gładko.
start learning
go smoothly
The conversation with the boss went smoothly.
iść na ryby
Michał chodzi na ryby z tatą w piątki.
start learning
go fishing
Michael goes fishing with his dad on Fridays.
zbieleć
Jej zęby zbielały, bo używała specjalnej pasty.
start learning
go white
Her teeth have gone white because she used a special tooth paste.
+56 flashcards
The lesson is part of the course
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(total 1,173 flashcards)

Try the course for free

The course also includes the following sets of flashcards:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

You must sign in to write a comment