Wzory użytkowe

 0    8 flashcards    macieknowicki86
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to jest wzór użytkowy?
start learning
Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
Kiedy wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne?
start learning
Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.
Jakie prawo udzielane jest na wzór użytkowy?
start learning
Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne.
Jakie prawa nabywa się przez uzyskanie prawa ochronnego?
start learning
Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Ile wynosi prawo ochronne na wzór użytkowy (czas trwania)?
start learning
Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.
Co określa zakres przedmiotowy prawa ochronnego?
start learning
Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego.
Jaki dokument potwierdza udzielenie prawa ochronnego?
start learning
Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego.
Co jest częścią składową świadectwa ochronnego?
start learning
Częścią składową świadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru użytkowego obejmujący opis tego wzoru, zastrzeżenia ochronne i rysunki. Opis ochronny wzoru użytkowego jest udostępniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urząd Patentowy.

You must sign in to write a comment