rzym, spadki, słówka łacińskie

 0    20 flashcards    martynalasocka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
spadek
start learning
hereditas ogół stosunków prawnych, uprawnień, zobowiązań po zmarłym który przechodził na inną osobę droga dziedziczenia, przykład sukcesji uniwersalnej
spadkobierca
start learning
heres przechodziły na niego w zasadzie wszystkie prawa i obowiązki zmarłego bez uprawnień osobistych
dziedziczenie
start learning
sukcesja uniwersalna jest to przejście spadku na dziedzica wdł ius civile
adiuvandi iuris civilis gratia
start learning
przykład wspomagający ius civile; bonorum possesio udzielone dzidzicowi u. c aby wzmocnić jego pozycję
supplendi iuris civilis gratia
start learning
przykłąd uzupełniający na gruncie prawa prawa pretorskiego; w prawie rzymskim brak sukcesywnego powołania spadkobierców jesli powołano kogoś a on odmówił spadek stawał się wakujący
corrigendi iuris civlis gratia
start learning
poprawa i.c do dziedziczenia dopuszczono synów emancypowanych itp/
testament
start learning
czynność prawna jednostronna akt ostatniej woli, zmienny do momentu śmierci
testamentum calatis comitis
start learning
publiczny, testament wygłoszony przed zgromadzeniem kurialnym
testamentum in procinctu
start learning
publiczny, przed oddziałem wojska w szyku bojowym
testamentum per aes et libram
start learning
prywatny, testator przenosił mancypacyjnie własność całego majątku na osobę zaufają, która późniejosoba ta miałą przekazać majątek wskazanej osobie
prawa pretorskiego
start learning
7 świadków+dokument+opieczętowany przez nich
testamentum tripertitium
start learning
3 częsciowy i. c+i. p+rozp. cesarskie
testamentum holographum
start learning
własnoręcznie napisany i podpisany przez testatora, może być bez świadków
testamentum temporis pestis conditium
start learning
sporządzony w czsie epidemii 7 świadków, ale nie muszą podpisać się jednocześnie
testamentum militis
start learning
każda forma, dowolny sposób
testamenti factio activia (czynna)
start learning
przesądzała o ważności sporządzonego testamentu
testamenti factio passiva
start learning
przesądzało o możliwosci dziedziczenia przez osobę wskazaną w testamencie
3 momenty testamenti factio passiva
start learning
*w chwili smorządzenia testamentu *w chwili śmierci testatora *w chwili nabycia spadku
treść testamentu heredis institutio
start learning
po łacinie na początku testamentu indywidualne ijasnookreślone testator mógł wyznaczyć więcej następców o charakterze ogólnym brak możliwości warunku lub terminu kuratela, opieka, zapis i inne
wydziedziczenie
start learning
w przepisowej formie

You must sign in to write a comment