Wzory Przemysłowe

 0    13 flashcards    macieknowicki86
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co nazywamy wzorem przemysłowym?
start learning
Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez: cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę, materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.
Co to jest wytwór?
start learning
Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.
Za co także uważa się wzór przemysłowy?
start learning
Za wytwór uważa się także: Przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony). Część składową, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy. Część składową, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu.
W jakim przypadku wzór przemysłowy uważa się za nowy?
start learning
Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
Kiedy wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie?
start learning
Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.
Kiedy wzoru nie uważa się za udostępnionego publicznie?
start learning
Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy.
Co to znaczy, że wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem?
start learning
Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.
Co bierze się pod uwagę przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego?
start learning
Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.
Co udziela się na wzór przemysłowy?
start learning
Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji.
Jakie prawa nabywa się z tytułu uzyskania prawa z rejestracji?
start learning
Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Co uprawniony z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego może zakazać osobom trzecim?
start learning
Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów.
Na ile lat udziela się prawa z rejestracji wzoru przemysłowego?
start learning
Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy, pod warunkiem wniesienia opłat za te okresy.
Na jakie wzory przemysłowe nie udziela się praw z rejestracji?
start learning
Praw z rejestracji nie udziela się na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Korzystania z wzoru przemysłowego nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo.

You must sign in to write a comment