Logika definicje rozdz. III

 0    35 flashcards    polciak
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Zbiór w sensie kolektywnym
start learning
Pewna całość składająca się z przedmiotów będących jej częściami.
Zbiór w sensie dystrybutywnym
start learning
Zespół pewnym obiektów wyróżnionych w określony sposób jako jego elementy.
Teoria mnogości
start learning
Dział szeroko pojętej logiki zajmujący się badaniem zbiorów.
Zbiór pusty
start learning
Zbiór nie posiadający żadnego elementu.
Zbiór jednoelementowy
start learning
Zbiór zawierający tylko jeden element.
Zbiór dwuelementowy
start learning
Zbiór zawierający tylko dwa elementy.
Zbiór skończony
start learning
Zbiór zawierający skończoną liczbę elementów. Zbiorem skończonym jest zbiór pusty i wszystkie zbiory n-argumentowe.
Zbiór pełny danej nauki
start learning
Uniwersum- zbiór wszystkich przedmiotów badanych przez tę naukę. Zbiór ten oznaczamy literą U.
Rodzina zbiorów
start learning
Zbiór, którego wszystkie elementy są zbiorami.
Dwa zbiory są identyczne
start learning
Wtedy i tylko wtedy gdy mają te same elementy.
Jeden zbiór zawiera się w drugim
start learning
wtedy i tylko wtedy gdy każdy element pierwszego zbioru jest też elementem drugiego zbioru.
Jeden zbiór zawiera się właściwie w drugim
start learning
wtedy i tylko wtedy gdy każdy element pierwszego zbioru jest też elementem drugiego zbioru i istnieje taki element drugiego zbioru, który nie jest elementem pierwszego zbioru.
Dwa zbiory krzyżują się
start learning
wtedy i tylko wtedy gdy istnieje taki obiekt, który jest elementem każdego z tych zbiorów i istnieje taki obiekt, który jest elementem pierwszego zbioru a nie jest elementem drugiego zbioru i istnieje taki obiekt, który nie jest elementem pierwszego zbioru a jest elementem drugiego zbioru.
Dwa zbiory wykluczają się
start learning
wtedy i tylko wtedy gdy nie mają one wspólnych elementów.
Suma dwóch zbiorów
start learning
Dany obiekt jest elementem sumy dwóch zbiorów wtedy i tylko wtedy gdy jest elementem chociaż jednego z tych zbiorów.
Iloczyn dwóch zbiorów
start learning
Dany obiekt jest elementem iloczynu dwóch zbiorów wtedy i tylko wtedy gdy jest elementem każdego z tych zbiorów.
Różnica dwóch zbiorów
start learning
Dany obiekt jest elementem różnicy dwóch zbiorów wtedy i tylko wtedy gdy jest elementem pierwszego zbioru a nie jest elementem drugiego zbioru.
Dopełnienie zbioru
start learning
Dany obiekt jest elementem dopełnienia zbioru Z wtedy i tylko wtedy gdy jest elementem pełnego zbioru U a nie jest elementem zbioru Z.
Inkluzja między zbiorami
start learning
Dla dowolnych trzech zbiorów- jeśli pierwszy zawiera się w drugim, a drugi zawiera się w trzecim to pierwszy zawiera się w trzecim.
Suma zbiorów 1
start learning
Każdy zbiór zawiera się w sumie powstałej z niego i dowolnego innego zbioru.
Suma zbiorów 2
start learning
Dla dowolnych trzech zbiorów- suma pierwszego i sumy drugiego oraz trzeciego z nich jest identyczna z sumą powstałą z sumy pierwszego i drugiego oraz trzeciego z nich.
Suma zbiorów 3
start learning
Dla dowolnych trzech zbiorów- jeśli pierwszy z nich zawiera się w trzecim i drugi zawiera się w trzecim, to suma pierwszego oraz drugiego zawiera się w trzecim.
Iloczyn zbiorów 1
start learning
Iloczyn dwóch dowolnych zbiorów zawiera się w pierwszym w nich.
Iloczyn zbiorów 2
start learning
Dla dowolnych trzech zbiorów- iloczyn pierwszego oraz iloczynu drugiego i trzeciego z nich jest identyczny z iloczynem pierwszego i drugiego z nich oraz trzeciego.
Iloczyn zbiorów 3
start learning
Dla dowolnych trzech zbiorów- jeśli pierwszy z nich zawiera się w drugim i pierwszy zawiera się w trzecim, to pierwszy zawiera się też w iloczynie drugiego z trzecim.
Związek między sumą a iloczynem 1
start learning
Dla dowolnych trzech zbiorów- iloczyn pierwszego oraz sumy drugiego i trzeciego z nich jest identyczny z sumą iloczynu pierwszego i drugiego z nich oraz iloczynu pierwszego i trzeciego z nich.
Związek między sumą a iloczynem 2
start learning
Dla dowolnych trzech zbiorów- suma pierwszego oraz iloczynu drugiego i trzeciego z nich jest identyczna z iloczynem sumy pierwszego i drugiego z nich oraz sumy pierwszego i trzeciego z nich.
Różnica zbiorów 1
start learning
Różnica dwóch dowolnych zbiorów zawiera się w pierwszym z nich.
Różnica zbiorów 2
start learning
Dla dowolnych trzech zbiorów- jeśli pierwszy z nich zawiera się w drugim, to różnica trzeciego i drugiego zawiera się w różnicy trzeciego i pierwszego z nich.
Związek między sumą, iloczynem i różnicą 1
start learning
Dla dowolnych trzech zbiorów-różnica pierwszego oraz sumy drugiego i trzeciego z nich jest identyczna z iloczynem różnicy pierwszego i drugiego z nich oraz różnicy pierwszego i trzeciego z nich.
Związek między sumą, iloczynem i różnicą 2
start learning
Dla dowolnych trzech zbiorów- różnica pierwszego oraz iloczynu drugiego i trzeciego z nich jest identyczna z sumą różnicy pierwszego i drugiego z nich oraz różnicy pierwszego i trzeciego z nich.
Dopełnienie zbioru 1
start learning
Suma dowolnego zbioru i jego dopełnienia jest identyczna ze zbiorem pełnym.
Dopełnienie zbioru 2
start learning
Iloczyn dowolnego zbioru i jego dopełnienia jest identyczny ze zbiorem pustym.
Związek między sumą, iloczynem i dopełnieniem 1
start learning
Dopełnienie sumy dwóch dowolnych zbiorów jest identyczne z iloczynem dopełnienia pierwszego i dopełnienia drugiego zbioru.
Związek między sumą, iloczynem i dopełnieniem 2
start learning
Dopełnienie iloczynu dwóch dowolnych zbiorów jest identyczne z sumą dopełnienia pierwszego dope%

You must sign in to write a comment