Rzym1

 0    38 flashcards    stasrudzki
print play test yourself
 
Question Answer
Nie można zawrzeć stypulacji ze skutkiem dla osoby trzeciej
start learning
alteri stipulari nemo potest
w jednym ciągu
start learning
unitas actus
CCCP
start learning
Condictio certae creditae pecunia
CCR
start learning
Condictio certae rei
kontrakt zlecenia
start learning
actio mandati contraria
polecenie udzielenia kredytu osobie trzecie
start learning
Mandatum qualificatum
gwarancja zapłaty cudzego długu – istniejącego lub przyszłego – dokonywana przez bankiera
start learning
Receptum argentarii
nieformalna umowa o wykonanie istniejącego zobowiązania osoby trzeciej
start learning
Constitutum debiti alieni
"fikcyjny wpis” do księgi potwierdzający wypłatę dłużnikowi określonej sumy pieniędzy
start learning
Nomina transcripticia
znaczenie dowodowe (potwierdzenie istnienia zobowiązania)
start learning
Nomina arcaria
wyrządzenie szkody w cudzym majątku
start learning
Damnum iniuria datum
skarga właściciela nieruchomości za zniszczenie jego drzewa lub krzewu
start learning
Actio de arboribus succissis
uszkodzenie ciała cudzego niewolnika
start learning
Os fractum
najlżejszy stopień winy
start learning
culpa levissima
utracone korzyści
start learning
Lucrum cessans
szkoda rzeczywista
start learning
Damnum emergens
szczególna wartość rzeczy ze względu na upodobanie do niej właściciela
start learning
Pretium affectionis
uszkodzenie ciała osoby wolnej
start learning
Membrum ruptum
naruszenie nietykalności cielesnej bez uszkodzenia ciała (zniewaga!!!)
start learning
Iniuria
okrzyki mające na celu sprowadzenie choroby lub śmierci
start learning
Mala carmina
Edykty regulujące iniuria
start learning
Edictum de adtemptata pudicitia Edictum de convictio Edictum generale de iniuriis Edictum ne quid infamandi causa fiat
skarga z tytułu zniewagi
start learning
actio iniuriarum aestimatoria
zamiar znieważeni
start learning
animus iniuriandi
kradież jawna
start learning
furtum manifestum
czterokrotna watość skradzionej rzeczy
start learning
quadruplum
kradzież niejawna
start learning
furutm nec manifestum
podówjna wartość rzeczy skradzionej
start learning
duplum
przeciwko przechowującemu rzecz skradzioną
start learning
Actio furti concepti et oblati
przeciwko utrudniającemu poszukiwanie rzeczy skradzionej
start learning
Actio furti prohibiti
dotknięcie cudzej rzeczy
start learning
contrectatio
obiektywna niezgodność działania z prawem i subiektywne zawinienie
start learning
fraudulosa
osiągnięcie korzyści majątkowej z kradzieży
start learning
lucri faciendi gratia
skarga z Rapiny
start learning
Actio vi bonorum raptorum
skarga cywilna po roku z rapiny
start learning
actio furti nec manifesti
przywrócenie stanu poprzedniego
start learning
Restitutio in integrum
zarzut procesowy – w wypadku czynności prawnej zobowiązującej
start learning
Exceptio quod metus causa
skarga – w wypadku czynności prawnej rozporządzającej
start learning
Actio quod metus
Działanie w celu pokrzywdzenia wierzycieli
start learning
Fraus creditorum

You must sign in to write a comment