skrótowce PP

5  1    42 flashcards    staki777
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
CEFTA
start learning
śRODKOWOEUROPEJSKIE POROZUMIENIE O WOLNYM HANDLU
EFTA
start learning
EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE WOLNEGO HANDLU
NAFTA
start learning
PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKI UKŁAD WOLNEGO HANDLU
WTO
start learning
ŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU
OPEC
start learning
ORGANIZACJA KRAJÓW EKSPORTUJĄCYCH ROPĘ NAFTOWĄ
RWPG
start learning
RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ
EWG
start learning
EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA
EWEA
start learning
EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ
EWWIS
start learning
EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI
NATO
start learning
ORGANIZACJA PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
OECD
start learning
ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU
UNCTAD
start learning
KONFERENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. HANDLU I ROZWOJU
OBWE
start learning
ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE
EBOR
start learning
EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU
NBP
start learning
NARODOWY BANK POLSKI
ZUS
start learning
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
KRUS
start learning
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
IKZE
start learning
INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
WIG
start learning
WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY
WIG20
start learning
WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY 20 NAJWIĘKSZYCH SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
GPW
start learning
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
WIRR
start learning
WARSZAWSKI INDEKS RYNKU RÓWNOLEGŁEGO
MIDWIG
start learning
WIG LICZONY DLA ŚREDNICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
TECHWIG
start learning
WIG LICZONY DLA SPÓŁEK ZALICZONYCH DO SEGMENTU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII
CBOS
start learning
CENTRUM BADANIA OPINII PUBLICZNEJ
OBOP
start learning
OŚRODEK BADANIA OPINII PUBLICZNEJ
PAN
start learning
POLSKA AKADEMIA NAUK
UNICEF
start learning
MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH POMOCY DZIECIOM
EWUŚ
start learning
ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW
PARP
start learning
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SWOT
start learning
ANALIZA EKONOMICZNA OKREŚLAJĄCA SILNE STRONY, SŁABE STRONY, SZANSE I ZAGROŻENIA
REGON
start learning
ZAKODOWANY SYSTEM INFORMACYJNY O NAZWIE, ADRESIE I RODZAJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
FAO
start learning
ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. WYŻYWIENIA I ROLNICTWA
UNESCO
start learning
ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. OŚWIATY, NAUKI I KULTURY
ROR
start learning
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY
CPM
start learning
METODA ŚCIEŻKI KRYTYCZNEJ
BEP
start learning
PRÓG RENTOWNOŚCI
PIP
start learning
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
TU
start learning
TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE
OFE
start learning
OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE
PPE
start learning
PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE
PTE
start learning
POWSZECHNE TOWARZYSTWA EMERYTALNE

You must sign in to write a comment