Mikroekonomia: elastyczność popytu i podaży

 0    12 flashcards    Agatka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
elastyczność cenowa popytu
start learning
stosunek względnej procentowej zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej procentowej zmiany jego ceny
popyt elastyczny
start learning
elastyczność cenowa jest mniejsza od -1
popyt nieelastyczny
start learning
przyjmuje wartości pomiędzy -1 a 0
elastyczność równa jedności
start learning
elastyczność popytu wynosi -1
mieszana elastyczność cenowa popytu
start learning
na dobro i względem zmian ceny dobra j to relacja między względną % zmianą zapotrzebowania na dobro a względną % zmianą ceny dobra j
udział dobra w budżecie
start learning
stanowią wydatki na zakup tego dobra (cena x ilość) wyrażone jako część całości wydatków konsumenta lub część jego dochodów
elastyczność dochodowa popytu
start learning
stosunek względnej % zmiany wielkości zapotrzebowania na określone dobro do względnej % zmiany dochodu
dobra normalne
start learning
charakteryzują się dodatnią elastycznością dochodową popytu
dobra niższego rzędu
start learning
mają ujemną elastyczność dochodową popytu
dobra luksusowe
start learning
mają elastyczność dochodową wyższą od jedności
dobra podstawowe
start learning
mają elastyczność dochodową niższą od jedności
elastyczność podaży
start learning
procentowa zmiana ilości oferowanej/ procentowa zmiana ceny * zawsze dodatnia * im wyższa tym większa % zmiana ilości oferowanej towaru

You must sign in to write a comment