Mikroekonomia: ekonomia a gospodarka

 0    13 flashcards    Agatka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Zasób rzadki (ograniczony)
start learning
cechuje się tym że przy cenie równej 0 popyt nań przewyższa dostępną podaż
podział dochodu
start learning
pokazuje proporcje w jakich dochód jest dzielony między różne grupy lub jednostki
prawo malejących przychodów
start learning
stanowi że każdy następny zatrudniony w gałęzi zwiększa jej produkcję w stopniu mniejszym niż jego poprzednik
krzywa możliwości produkcyjnych
start learning
przedstawia- przy każdej wielkości produkcji jednego dobra- maksymalną możliwą produkcję dobra drugiego
koszt alternatywny
start learning
jest to ilość dobra z której trzeba zrezygnować aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki pierwszego dobra
produkcja efektywna
start learning
ma miejsce wtedy kiedy zwiększenie produkcji jednego dobra jest możliwe tylko pod warunkiem zmniejszenia produkcji innego
rynek
start learning
zwięzła nazwa procesu prowadzącego do tego że decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji, przedsiębiorców o ty co i jak wytwarzać oraz pracowników jak wiele i dla kogo pracować zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiednim dostosowaniom cen
gospodarka nakazowa
start learning
taka w której wszystkie decyzje dotyczące produkcji sąpodejmowane przez państwo. państwowy urząd planowania decyduje o tym co jak i dla kogo się produkuje. szczegółowe nakazy są kierowane do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i pracowników.
wolne rynki
start learning
takie w których działanie nie ingeruje państwo
niewidzialna ręka rynku
start learning
jednostka kierująca się własnym interesem, działająca w warunkach wolnego rynku jest zdolna dokonywać społecznie efektywnej alokacji zasobów
Produkt krajowy brutto
start learning
wartość wszystkich dóbr i usług, wytworzonych w gospodarce w danym okresie
Wskaźnik cen
start learning
miernik zmian przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce
Stopa bezrobocia
start learning
odsetek siły roboczej pozostającej bez pracy, ale jej poszukującej

You must sign in to write a comment