Mikroekonomia produkcja

 0    38 flashcards    duljo
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
oligopol
start learning
gałęź w której działa tylko kilku producentów każdy z nich wie że uzuskana cena zależy nie tylko od wielkości jego produkcji lecz także od zachowań głównych konkurentów
Kartel
start learning
jawne porozumienie producentów działających w okreslonej gałęzi, dotyczące cen i/lub udziałów w rynku
konkurencja niedoskonała
start learning
struktura rynku w której krzywe popytu na wyroby przedziębiorstw są nachylone w dół a cena produktu zależy od wytworzonej i sprzedawanej ilości
Rynek sporny
start learning
rynek na którym panuje swoboda wejścia i wyjścia
Groźba wiarygodna
start learning
zapowiedź działań odwetowych w sytuacji kiedy przedziębiorstwu rzeczywiście opłaca się je zrealizować
Strategia dominująca
start learning
sytuacja w której najlepsza strategia jednego z graczy jest niezależna od strategi obranych przez pozostalych graczy
Róznicowanie produktu
start learning
rzeczywiste lub domniemane cechy odróżniające dany produkt od jego substytutu mające zmienić zachowanie potencjalnych nabywców
Zmowa
start learning
jawne lub tajne porozumienie przedsiębiorstw którego celem jest uniknięcie wzajemnej konkurencji
Zoobowiązanie samoograniczające
start learning
dobrowolna deklaracja ograniczająca możliwości przyszłego wyboru
Równowaga w punkcie styczności
start learning
sytuacja powstająca w długim okresie w warunkach konkurencji monopolistycznej kiedy każde przedsiębiorstwo maksymalizując zysk. osiąga tylko zysk normalny w punkcie styczności krzywych utargu przecietnego i kosztu przeciętnego
konkurencja monopolistyczna
start learning
składa się z wielu dostawców wytwarzających produkty będące bliskimi substytutami. Każde z przedsiębiorstw ma ograniczoną możliwość wpływania na ceny własnych produktów
Rujnująca obnizka
start learning
taktyka stosowana przez już działające na rynku firmy w obliczu zagrożenia ze strony potencjalnych konkurentów, polegająca na celowym zwiększeniu produkcji doprowadzeniu do spadku cen w rezultacie wszystkie przedziębiorstwa ponoszą stratę
Złamana krzywa popytu
start learning
Krzywa popytu oligopolisty który sądzi że konkurenci zareagują na obniżenie przez niego ceny a nie na jej podwyższenie
Posunięcie strategiczne
start learning
celowe działanie które skłoni partnera do podjęcia korzystnych dla nas decyzji wpływając na jego oczekiwania co do naszych przyszłych zachowań
Sygnalizacja
start learning
sytuacja taka kiedy przedsiębiorstwo ostentacyjnie przeprowadza kosztowną kampanię reklamową aby pokazać klientom że wierzy w zalety swego produktu
Bariera naturalna
start learning
bariera wejścia która nie powstała w wyniku celowych działań istniejących przedsiębiorstw
Równowaga Nasha
start learning
sytuacja w której każdy gracz wybiera najlepszą strategię gry, biorąc pod uwagę strategię pozostałych graczy
Strategia
start learning
plan działania w różnych wyobrażalnych sytuacjach
Konkurencja doskonała
start learning
rynek na którym zarówno nabywcy jak i sprzedawcy uważają ze ich decyzje o kupnie i sprzedaży nie mają żadnego wpływu na wysokość ceny rynkowej
Krzywa podaży
start learning
krzywa pokazująca łączną wielkość produkcji którą przy każdym poziomie ceny skłonne są dostarczyć przedsiębiorstwa działające w danej gałęzi
Monopol różnicujący ceny
start learning
struktura rynku w której monopolista może ustalić różne ceny dla różnych nabywców
Struktura rynku
start learning
prawa postępowania nabywców i sprzedawców na rynku
Monopol naturalny
start learning
gałąź w której przedsiębiorstwo ma do czynienia z tak dużymi korzyściami skali,że długookresowe koszty przeciętne maleją nieustannie wraz ze wzrostem produkcji. Sprawia to iż działalność więcej niż jednego przedsiębiorstwa w tej gałęzi jest utrudniona
Cena zamknięcia
start learning
cena poniżej ktorej przedziebiorstwo decyduje się zaprzestać produkcji w celu uniknięcia strat
Prawo jednolitej ceny
start learning
gdyby nie istniały żadne przeszkody utrudniające handel ani koszty transportu to cena danego towaru byłaby taka sama na całym świecie
Monopol
start learning
struktura rynku w której istnieje tylko jeden sprzedawca lub wytwórca danego towaru
Społeczny koszt monopolu
start learning
koszt ponoszony przez społeczeństwo, będący wynikiem istnienia monopolu ustalającego cenę na poziomie wyższym niż koszt krańcowy
Przedsiębiorstwo krańcowe
start learning
najmniej rentowne przedsiębiorstwo w gałęzi wolnokonkurencyjnej, które w długim okresie osiaga tylko zysk normalny
"Dylemat więźnia"
start learning
gra toczona przez dwóch graczy z których każdy ma strategię dominującą
Zysk normalny
start learning
Taki poziom zysku który zapewnia jedynie zwrot kosztu alternatywnego czasu i pieniędzy właściciela
Zysk nadzwyczajny
start learning
nadwyżka utargu całkowitego nad kosztami całkowitymi
Krzywa podaży przedsiębiorstwa
start learning
krzywa pokazująca ilość wyrobu którą przedsiębiorstwo chce produkować przy róznych rodzajach ceny
Statyka porównawcza
start learning
analiza pokazująca w jaki sposob zmienia się równowaga rynku np pod wpływem zmiany popytu lub kosztów
Swoboda wejścia i wyjścia
start learning
sytuacja w której przedsiębiorstwa mogą bez przeszkód wchodzić do danej gałęzi lub z niej wychodzić
Monopson
start learning
firma będąca jesdynym pracodawcą w danym regionie
Krótkookresowa równowaga rynku
start learning
przy stałych cenach i płacach jest wtedy gdy planowane globalne wydatki dokladnie zrównają się z faktycznie wytworzoną produkcją
długookresowa równowaga rynku
start learning
w warunkach konkurencji doskonałej taka sytuacja kiedy cena rynkowa równoważy wielkość popytu z całkowitą wielkością podaży towaru dostarczanego przez wszystkie przedsiębiorstwa działające w danej gałęzi z których każde produkuje zgodnie ze swoją długookresową krzywą podaży, ostatnie (najdroższe) przedsiębiorstwo osiąga tylko zysk normalny
Oligopol
start learning
gałęź w której działa tylko kilku producentów, każdy z nich wie że uzyskana cena zależy nie tylko od wielkości jego produkcji lecz także od zachowań głownych konkurentów

You must sign in to write a comment