Makroekonomia-pojęcia bezrobocia

 0    8 flashcards    serbinka5
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to jest bezrobocie?
start learning
To zjawisko społeczno – ekonomiczne, które polega na tym, że część osób, które są zdolne do podjęcia i chcące pracować na typowych warunkach nie może znaleźć pracy.
Wyjaśnij pojęcie - bezrobotni
start learning
osoby w wieku produkcyjnym, które są zdolne i gotowe do podjęcia pracy na typowych warunkach występujących w gospodarce oraz pozostają bez pracy pomimo podjęcia poszukiwań pracy.
Zasoby siły roboczej, in. aktywni zawodowo -wyjaśnij pojęcie
start learning
Wszyscy ludzie, którzy jako pracownicy najemni wykonują jakiś zawód lub są zarejestrowani jako chcący i będący w stanie pracować.
Jaki są rodzaje bezrobocia?
start learning
* bezrobocie krótkookresowe – bezrobocie średniookresowe – bezrobocie długookresowe – bezrobocie chroniczne * bezrobocie jawne – bezrobocie ukryte * bezrobocie strukturalne – bezrobocie technologiczne * bezrobocie cykliczne – bezrobocie sezonowe * bezrobocie klasyczne – bezrobocie neoklasyczne * bezrobocie frykcyjne – bezrobocie z wyboru
Jakie są koszta bezrobocia?
start learning
1. Prywatny koszt bezrobocia – bieda, brak rozwoju rodziny (edukacja) 2. Społeczny koszt bezrobocia – dysproporcje między regionami, ubożenie całych regionów, budżet – zasiłki
Wyjaśnij pojęcie- równowaga na rynku pracy.
start learning
- popyt na pracę – pracodawcy płacący wynagrodzenie - podaż pracy – zgłaszający chęć do pracy w określonych warunkach Równowaga: Popyt = Podaż Wszystkie osoby chcące pracować w danych warunkach znajdują zatrudnienie. Wszyscy pracodawcy znajdują pracownika na oferowane miejsca pracy.
Co to jest bezrobocie dobrowolne?
start learning
gdy chcemy pracować, ale warunki nam nie odpowiadają
PRZYCZYNY BEZROBOCIA WG KEYNESA
start learning
ktywna ingerencja państwa w procesy gospodarcze nie jest potrzebna do zwalczania bezrobocia. Natomiast konieczna jest likwidacja ograniczeń swobodnego działania mechanizmu rynkowego. Chodzi o osłabienie pozycji związków zawodowych oraz o zwiększenie elastyczności płac.

You must sign in to write a comment