WOS: Pańśtwo

5  1    22 flashcards    Daka34
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Państwo Federacyjne
start learning
Każdy region ma swoje prawo
Państwo Unitarne
start learning
W państwie obowiązuje jedno prawo
Suwerenność
start learning
Niezależność
Funkcje Państwa: wewnętrzne
start learning
funkcja prawodawcza, funkcja administracyjna, funkcja porządkowa, funkcja kulturalno oświatowa, funkcja socjalna, funkcja gospodarcza
Funkcje Państwa: zewnętrzne
start learning
kontakty międzynarodowe, obrona granic
Ustrój polityczny
start learning
sposób sprawowania władzy
Ustroje polityczne demokracja
start learning
obywatele mają wpływ na decyzje o funkcjonowaniu państwa
Ustroje polityczne autorytaryzm
start learning
władza obywateli może być ograniczona przez rządzących
Ustroje polityczne totalitaryzm
start learning
obywatele nie mają wpływu na decyzje o funkcjonowaniu państwa, wpływ mają tylko rządzący
Państwa: totalitarne, autorytarne, demokratyczne
start learning
każde państwo ma swój ustrój polityczny
system prezydencki
start learning
władze ma prezydent a rząd pełni funkcję pomocniczą
system parlamentarny
start learning
prezydent ma ograniczoną władze, większą władzę ma rząd i parlament
Każdy żyjący w demokratycznym kraju ma prawo:
start learning
prawo do życia, prawo wolności i własności <--- to są prawa człowieka
Demokracja Pośrednia
start learning
Przedstawiciele wybrani przez obywatelów decydujący za nich np: w sprawie podatków
Demokracja Bezpośrednia
start learning
Rola władz państwowych ogranicza się do postanowień obywatelów
Wady Demokracji
start learning
Państwo źle rządzone przez rząd
Zalety Demokracji
start learning
wolność słowa, równość itp.
Aktywny Obywatel
start learning
To taki, który pomaga bliźnim np: zakłada fundacje pomocy chorym
1. Sektor pierwszy 2. Sektor drugi 3. Sektor trzeci
start learning
1. organizacje i instytucje państwowe 2. firmy o przedsiębiorstwa prywatne 3. organizacje pozarządowe (non profit(dosłownie: nie dla zysku))
Organizacje Pozarządowe: 1. Fundacja 2. Stowarzyszenie
start learning
1. Realizuje cel określony przez założyciela 2. Realizuje cele określone przez przez członków
Demagog
start learning
osoba, która składa obietnice bez pokrycia
Populizm
start learning
Politycy składają obietnice (najczęściej takie, których nie spełnią) aby uzyskać poparcie

You must sign in to write a comment