Produkty ubezpieczeniowe

 0    53 flashcards    b 612
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
start learning
seguro de accidentes
autocasco
start learning
seguro de todo riesgo
wypadek drogowy
start learning
accidente de circulación
składka roczna
start learning
anualidad
doradztwo ubezpieczeniowe
start learning
asesoramiento de seguros
akt zgonu
start learning
certificado de defunción / acta/partida de defunción/fallecimiento
okoliczności szkody
start learning
circunstancias de siniestro
szkody na osobach / rzeczach
start learning
daños causados a las personas / en los bienes
choroba przewlekła
start learning
enfermedad preexistente / crónica
wyłączenie z odpowiedzialności
start learning
exoneración / exención de responsabilidad
data początku okresu ubezpieczenia
start learning
fecha de efecto / comienzo de la validez
data zdarzenia
start learning
fecha de ocurencia del siniestro
stopień pokrewieństwa
start learning
grado de consanguinidad
wypadek losowy
start learning
hecho / caso fortuito
trwały uszczerbek na zdrowiu
start learning
invalidez permanente
środki zaradcze
start learning
medidas de prevención
odmowa wypłaty odszkodowania
start learning
negativa de la aseguradora para indemnizar un daño
wycena szkody
start learning
puritación / valoración / tasación de los daños / del siniestro
okres karencji
start learning
plazo de carencia
procent uszczerbku na zdrowiu
start learning
percentaje de invalidez permanente
składka
start learning
prima
zwrot kosztów
start learning
reembolso de gastos
postępowanie na wypadek szkody
start learning
traámites en caso de siniestro
polisa imienna / na okaziciela
start learning
póliza nominativa / al portador
zaostrzenie ryzyka
start learning
agravación del riesgo / aumento de riesgo
uposażony
start learning
beneficiario
broker ubezpieczeniowy
start learning
corredor de seguros
pośrednik ubezpieczeniowy
start learning
mediador de seguros
polisa grupowa
start learning
póliza colectiva
zmniejszanie skutków
start learning
aminoración de las consecuencias
umowa ubezpieczenia
start learning
contrato de seguro
nagłe zachorowanie
start learning
enfermedad sobrevenida
specjalista BPH
start learning
delegado de prevención
wykluczenie ze świadczeń
start learning
exclusión de la cobertura
zabezpieczenie hipoteczne
start learning
garantía hipotecaria
stopień narażenia na ryzyko
start learning
grado de exposición al riesgo
regres
start learning
recobro
prywatna służba zdrowia
start learning
sanidad privada
samohód zastępczy
start learning
vehículo de sustitución
potrącenia od wynagrodzenia
start learning
retenciones en las nóminas
okoliczności
start learning
contingencias
dokonać potrąceń
start learning
hacer retenciones
podstawa wymiaru składek
start learning
base de contingencias comunes
rozłożenie na raty
start learning
prorrateo
jednorazowe odszkodowanie
start learning
indemnización única
członek rodziny
start learning
pariente
rzeczoznawca
start learning
perito
świadczenia z tego tytułu
start learning
prestaciones por este concepto
terminy ustawowe
start learning
plazos impuestos por la ley
ekspertyza
start learning
peritaje
akty sprawy
start learning
actas de expediente
zamknięcie sprawy
start learning
cierre del expediente
merytoryczne rozpatrzenie roszczeń
start learning
examinación de las reclamaciones

You must sign in to write a comment