Prawo Pracy: Stosunek pracy

 0    5 flashcards    monimaz1209
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Art. 22. §1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
start learning
a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
§1(1). Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy,
start learning
bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
§1(2). Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną
start learning
przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.
§2. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat.
start learning
Na warunkach określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat.
§3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku.
start learning
Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać.

You must sign in to write a comment