obojczyk, łopatka, kość ramienna

 0    38 flashcards    kinmichalak
print play test yourself
 
Question Answer
koniec barkowy
start learning
extremitas acromialis
trzon
start learning
corpus
koniec mostkowy
start learning
extremitas sternalis
obojczyk
start learning
clavicula
łopatka
start learning
scapula
wcięcie łopatki
start learning
incisura scapulae
wyrostek barkowy
start learning
acromion
wyrostek kruczy
start learning
processus coracoideus
wydrążenie stawowe
start learning
cavitas glenoidalis
guzek podpanewkowy
start learning
tuberculum infraglenoidale
brzeg boczny
start learning
margo lateralis
kąt dolny
start learning
angulus inferior
brzeg przyśrodkowy
start learning
margo medialis
dół podgrzebieniowy
start learning
fossa infraspinata
grzebień łopatki
start learning
spina scapulae
dół nadgrzebieniowy
start learning
fossa supraspinata
brzeg górny
start learning
margo superior
kąt górny
start learning
angulus superior
kość ramienna
start learning
humerus
głowa k. ramiennej
start learning
caput humeri
szyjka anatomiczna
start learning
collum anatomicum
guzek większy
start learning
tuberculum majus
guzek mniejszy
start learning
tuberculum minus
bruzda międzyguzkowa
start learning
sulcus intertubercularis
szyjka chirurgiczna
start learning
collum chirurgicum
grzebień guzka większego
start learning
crista tuberculi majoris
grzebień guzka mniejszego
start learning
crista tuberculi minoris
bruzda nerwu promieniowego
start learning
sulcus nervi radialis
guzowatość naramienna
start learning
tuberositas deltoidea
kłykieć kości ramiennej
start learning
condylus humeri
główka kości ramiennej
start learning
capitulum humeri
bloczek kości ramiennej
start learning
trochlea humeri
dół dziobiasty
start learning
fossa coronoidea
dół promieniowy
start learning
fossa radialis
dół wyrostka łokciowego
start learning
fossa olecrani
nadkłykieć boczny
start learning
epicondylus lateralis
nadkłykieć przyśrodkowy
start learning
epicondylus medialis
bruzda nerwu łokciowego
start learning
sulcus nervi ulnaris

You must sign in to write a comment