kończyna dolna

3  1    123 flashcards    kinmichalak
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
kość biodrowa
start learning
os ilii
kość kulszowa
start learning
os ischii
kość łonowa
start learning
os pubis
wiezadło krzyżowo- guzowe
start learning
ligamentum sacrotuberale
w. krzyżowo-kolcowe
start learning
lig. sacrospinale
grzebień biodrowy
start learning
crista iliaca
kolec biodrowy przedni górny
start learning
spina iliaca anterior superior
kolec biodrowy tylny górny
start learning
spina iliaca posterior superior
guzek biodrowy
start learning
tuberculum iliacum
wyniosłość biodrowo-lonowa
start learning
eminentia iliopubica
kresa pośladkowa dolna
start learning
linea glutea inferior
kresa pośladkowa przednia
start learning
linea glutea anterior
kresa pośladkowa tylna
start learning
linea glutea posterior
guz kulszowy
start learning
tuber ischiadicum
kresa poprzeczna
start learning
linea transversa
kresa skośna
start learning
linea obliqua
wcięcie panewki
start learning
incisura acetabuli
dół panewki
start learning
fossa acetabuli
powierzchnia księżycowata
start learning
facies lunata
krętarz większy i mniejszy
start learning
trochanter major et minor
kość udowa
start learning
femur
dół krętarzowy
start learning
fossa trochanterica
krętarz mniejszy
start learning
trochanter minor
kresa międzykrętarzowa
start learning
linea intertrochanterica
kresa grzebieniowa
start learning
linea pectinea
kresa chropawa
start learning
linea aspera
grzebień międzykrętarzowy
start learning
crista intertrochanterica
guzek czworoboczny
start learning
tuberculun quadratum
staw biodrowy
start learning
articulatio coxae
panewka kości miednicznej
start learning
acetabulum ossis coxae
obrąbek panewkowy
start learning
labrum acetabuli
więzadło poprzeczne panewki
start learning
ligamentum transversum acetabuli
więzadło głowy kości udowej
start learning
ligamentum capitis femoris
więzadło biodrowo-udowe
start learning
ligamentum iliofemorale
więzadło lonowo-udowe
start learning
ligamentum pubofemorale
więzadło kulszowo-udowe
start learning
ligamentum ischiofemorale
otwór kulszowy większy
start learning
foramen ischiadicum majus
wcięcie kulszowe większe
start learning
incisura ischiadica major
otwór kulszowy mniejszy
start learning
foramen ischiadicum minus
mięsień gruszkowaty
start learning
musculus piriformis
m. zaslaniacz wewnętrzny
start learning
m. obturator internus
m. bliźniaczy górny
start learning
m. gemellus superior
m. bliźniaczy dolny
start learning
m. gemellus inferior
m. czworoboczny uda
start learning
m. quadratus femoris
m. pośladkowy mały/średni/wielki
start learning
m. gluteus minimus/medius/maximus
m. napinacz powiezi szerokiej
start learning
m. tensor fasciae latae
k. piszczelowa
start learning
tibia
k. strzałkowa
start learning
fibula
powierzchnia podkolanowa
start learning
facies poplitea
kresy nadkłykciowe przyśrodkowa i boczna
start learning
linea supracondylaris medialis et lateralis
guzek przywodziciela
start learning
tuberculum adductorum
kłykieć przyśrodkowy
start learning
condylus medialis
dół międzykłykciowy
start learning
fossa intercondylaris
powierzchnia stawowa rzepkowa
start learning
facies patellaris
nadkłykieć boczny
start learning
epicondylus lateralis
rzepka
start learning
patella
powierzchnie stawowe kłykcia przyśrodkowego i bocznego
start learning
facies articularis superior
okolica międzykłykciowa
start learning
area intercondylaris
łąkotki
start learning
menisci
guzowatość piszczeli
start learning
tuberositas tibiae
guzek międzykłykciowy przyśrodkowy
start learning
tuberculum intercondylare mediale
guzek międzykłykciowy boczny
start learning
tuberculum intercondylare laterale
wyniosłość międzykłykciowa
start learning
eminentia intercondylaris
więzadło rzepki
start learning
ligamentum patellae
kresa mięśnia płaszczkowatego
start learning
linea musculi solei
głowa k. strzałkowej
start learning
caput fibulae
wyrostek rylcowaty
start learning
apex capitis fibulae
szyłka strzalki
start learning
collum fibulae
mięsień lędźwiowy większy
start learning
musculus psoas major
mięsień biodrowy
start learning
musculus iliacus
m. obszerny przyśrodkowy
start learning
m. vastus medialis
m. obszerny pośredni
start learning
m. vastus intermedius
m. obszerny boczny
start learning
m. vastus lateralis
m. prosty uda
start learning
m. rectus femoris
m. krawiecki
start learning
m. sartorius
m. smukły
start learning
m. gracilis
m. grzebieniowy
start learning
m. pectineus
m. przywodziciel długi
start learning
m. adductor longus
przywodziciel krótki
start learning
m. adductor brevis
m. przywodziciel wielki
start learning
m. adductor magnus
m. zasłaniacz zewnętrzny
start learning
m. obturator externus
m. dwugłowy uda
start learning
m. biceps femoris
m. półścięgnisty
start learning
m. semitendinosus
m. półbłoniasty
start learning
m. semimembranosus
staw kolanowy
start learning
articulatio genus
ciało tłuszczowe podrzepkowe
start learning
corpus adiposum infrapatellare
błona włóknista
start learning
membrana fibrosa
więzadło poboczne strzalkowe
start learning
ligamentum collaterale fibulare
więzadło poboczne piszczelowe
start learning
ligamentum collaterale tibiae
więzadło krzyżowe przednie
start learning
ligamentum cruciatum anterius
więzadło krzyżowe tylne
start learning
ligamentum cruciatum posterius
kostka przyśrodkowa
start learning
malleolus medialis
wcięcie strzałkowe
start learning
incisura fibularis
grzebień przyśrodkowy
start learning
crista medialis
kostka boczna
start learning
malleolus lateralis
dół kostki bocznej
start learning
fossa malleoli lateralis
błona międzykostna goleni
start learning
membrana interossea cruris
więzzadła piszczelowo-strzałkowe przednie i tylne
start learning
ligamentum tibiofibulare anterius et posterius
m. brzuchaty łydki
start learning
m. gastrocnemius
m. podeszwowy
start learning
m. plantaris
m. płasczkowaty
start learning
m. soleus
m. podkolanowy
start learning
m. popliteus
m. zginacz długi paluchA
start learning
m. flexor hallucis longus
m. zginacz długi palców
start learning
m. flexor digitorum longus
m. piszczelowy tylny
start learning
m. tibialis posterior
m. strzałkowy długi
start learning
m. fibularis longus
m. strzałkowy krótki
start learning
m. fibularis brevis
m. piszczelowy przedni
start learning
m. tibialis anterior
m. prostownik długi palucha
start learning
m. extensor hallucis longus
m. prostownik długi palców
start learning
m. extensor digitorum longus
m. strzalkowy trzeci
start learning
m. fibularis tertius
k. skokowa
start learning
talus
k. piętowa
start learning
calcaneus
bruzda k. skokowej
start learning
sulcus tali
bloczek k skokowej
start learning
trochlea tali
wyrostek boczny k skokowej
start learning
processus lateralis tali
k piętowa
start learning
calcaneus
ścięgno piętowe
start learning
tendo calcaneus
guz piętowy
start learning
tuber calcanei
guzek piętowy
start learning
tuberculum calcanei
podpórka skokowa
start learning
sustentaculum tali
k. łódkowata
start learning
os naviculare
k. sześcienna
start learning
os cuboideum

You must sign in to write a comment