Nauka o karze

 0    46 flashcards    annnu91
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
pojęcie kary
start learning
to osobliwa dolegliwość ponoszona przez sprawcę jako odpłata za pop przest, wyrażająca potępienie pop czynu i wymierzana w imieniu panstwa przez sad
sankcja bezwzględnie oznaczona
start learning
sankcja dokładnie określona w ustawie za konkretne przest. Określa dokładnie rodzaj kary i jej wysokość
sankcja względnie oznaczona
start learning
ustawa podaje granica kary a sąd dokonuje konkretyzacji w postaci kary określonej co do wysokosci
sankcje proste
start learning
charakteryzują się tym ze ustawodawca operuje tylko jednym rodzajem kary okreslona oczywiscie w sposob ramowy (poprzez wskazanie dolnej i gornej granicy prawa np.)
sankcje złożone
start learning
ustawodawca operuje wieloma rodzajami kary, przewiduje 2 lub więcej rodzajów kary
cele kary
start learning
uczynienie zadość sprawiedliwości naprawienie szkody poszkodowanemu satysfakcja poszkodawanego prewencja szczególna (bo kształtuje przyszłe zach sprawcy) prewencja ogolna
funkcje kary
start learning
sprawiedliwościowa izolująca (eliminująca) prewencyjna poprawcza kompensacyjna (umożliwia zadośćuczynienie)
kara grzywny jako kara samoistna
start learning
grzywna jest kara samoistną gdy jest podstawową karą w przypadku określonego typu czynu zabr
zasady wymiary kary grzywny
start learning
Grzywna może mieć dwie formy, pierwsza to kwotowa a druga orzekana w stawkach dziennych. Kwotowa polega na uiszczeniu pewnej kwoty, ustalonej przez sąd w wyroku, na rzecz skarbu państwa. A grzywnie w stawkach dziennych okresla sie poprzez ustalenie liczby stawek dziennych oraz jej wysokosc
istota grzywny kumulatywnej
start learning
jest to kara orzekana OBOK kary pozb woln w dwoch przypadkach: 1. sprawcadopuscil sie czynu w celu osiagniecia korzyski majatkowej lub osiagnal korzyc majatkowa
istota kary pozb wol
start learning
polega na odosobnieniu osoby skazanej na okreslony czas w zakladzie karnym. Ma to funkcje izolacyjna sprawcy od spoleczenstwa, chroni w ten sposob inne osoby. Pozb wol jest duza dolegliwoscia dla skazanego
funkcje kary pozb wol
start learning
-f. eliminacyjna - poprawcza, wychowawcza -odstraszająca
zakaz orzekania kary grzywny
start learning
jezeli dochody sprawcy, jego syt finansowa lub mozliwosc zarobkowe uzasadniaja przekonanie ze sprawca grzywny nie uisci i nie bedzie mozna sciagnac w drodze egzekucji
istota kary ogr woln
start learning
od miesiaca do 12 m. Zasadnicze znaczenie ma obowizek wykonywania przez skazanego pracy na cele spol (od 20 do 40h) skazany w tym czasie np nie moze zmieniac msc stalego pobytu
co to ciąg przestępstw i zasada wymiaru kary
start learning
ciąg polega na tym ze sorawca w krotkim odstepie czasu popelnia 2 lub wiecej przestepst w podobny sposob, zanim zapdl wyrok chociazby nieprawomocny za ktorekolwiek z tych przestepstw. Sad orzeka kare na pods przeposu ktorego znamiona tych przest wyczerpuje, a wysokosc gornej granicy zwieksz o polowe
istota środku karnego
start learning
dodatkowa dolegliwosc wymierzana sprawcy przest lub wykroczenia obok lub czasami zamiast kary. Realizuje on oboczne cele post karnego ktore nie moga byc w sposob dostateczny uwzglednione przez sad w razie poprzestania na wymierzeniu samej kary
pozbawienie praw publ
start learning
funkcja moralnego potepiania sprawcy, podkreslenie ze okazal sie niegodny sprawowanych ról spol
nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
start learning
jesli przest bylo pop z uzyciem przemocy na szode os wspolnie zamieszkujacej ze sprawca. Musi zachodzic obawa ze oskarzony ponownie pop przestepstwo z uzyciem przemocy wobec tej osoby
funkcje zakazu prowadzenia pojazdu
start learning
-prewencyjna -ochorna bezpieczenstwa komunikacji - represyjna
przepadek owoców przestępstwa
start learning
przedmioty pochodzace z przestepstwa, jezeli nie podlegaja zwrotowi na rzecz pokrzywdzonego, moga być przedmiotem przepadku. Takie przedmioty pochodza z przestepstwa bezposrednio i posrednio
przepadek korzyści majątkowej
start learning
sąd orzeka przepadek takiej korzyści lub jej równowartość, którą sprawca użyskał z przest pośrednio i bezpośrednio
nawiązka
start learning
obowiązek uiszczenia na rzecz pokrzywdzonego kwoty podwojonej wysokości w stos do wyrządzonej szkody Moze byc zast zamiast obowiazku napraw szkody. Ma char odszkodowawczy a w mniejszym stopniu represyjny
obowiązek naprawienia szkody
start learning
srodek karny polegajacy na obowiązkowym naprawieniu szkody (w calosci lub czesci) wyrzadzonej przestepstwem szkody
zasada swobodnego uznania sędziowskiego
start learning
sąd wymierza kare wg swojego uznania w granicach przeidzianych przez ustawe. Nie oznacza jednak dowolnosci bo musi brac pod uwage ustawy jak i dyrektywy
dyrektywy ogólne wymiaru kary
start learning
stopien winy sprawcy humanitaryzm kary stopien szkodliwosci społ czynu prewencja ogolna i indywidualna
dyrektywy szczególne wymiaru kary
start learning
są rozwinięciem i uszczegółowienien dyr ogólnych + te które opierają sie na faktach wyprzedzajacych czyn i nastepujacych po nim (sposob zycia oskarzonego przed pop przest, zachowanie sie po pop przest
przesłanki nadzwyczajnego obostrzenia kary
start learning
ciąg przestepstw recydywa specjalna uczenienie sobie z pop przest stalego zrodla dochodu pop przest w zoorganizowanej grupie lub zwiazku przestepczym przest o char terrorystycznym
przesłanki nadzwyczajnego złagodzenia kary
start learning
przekroczenie granic obrony koniecznej pop czynu w stanie niepoczytalnosci w znacznym stopniu ograniczonej w stos do młodocianego jesli sprawca pojednal sie z poszkdowanym szkoda zostala naprawiona ze wzgl na postawe oskarznonego (skrucz, poczynil starania o naprawienie szkody) przestepstwo nieumyslne jesli sprawcy najblizszy poniosl powazny uszczerber na zdrowiu z pop przestep
istota środków probacyjnych
start learning
istota tkwi w załozeniu ze efekt resocjalizacyjny wobec sprawcy przest nie wykazujacego cech glebokiej demoralizacji mozna osiagnac w warunkach kontrolowanej wolnosci, nakladajac na niego stosowne obowiazki i poddaje dozorowi kuratora
przesłanki warunkowego umorzenia postepowania
start learning
pop przest jest zagr kara nieprzekraczającą 3 lata pozb wol istnieje pozytywna prognoza wina i spol szkodliwosc nie sa znaczne
charakter prawny warunkowego zawieszenia wyk orzeczonej kary
start learning
zawieszenie ma char fakultatywny. Przy wystapieniu okreslonych przeslanejsad moze ale nie musi orzec zawieszenie wykonania orzeczonej kary. Sad moze w kazdej chwili podjęc warunkowe zawieszenie wyk kary
zbieg podstaw do nadzwy złagodzenia i obostrzenia kary
start learning
jesli zachodzi kilka niezaleznych podstaw do nadzw złagodzenie lub obostrzenia kary to są moze tylko raz kare zlagodzic lub zaostrzyc biorac pod uwage zbiegajace sie przepisy
przesłanki do zast grzywny niesamoistnej
start learning
gdy sprawca dzialal w celu uzyskania korzysci majatkowej lub tez korzysc majatkowa z pop przes osiagnal
warunkowe zawieszenie wyk kary w stosunku do mlodocianego i nieletniego
start learning
mlodociany ma dluzszy czas proby przy warunkowym zawieszeniu wyk kary na nie krotszy niz 3 lata oraz obowiazkowy dozor kuratora jesli przest bylo umyslne nieletni- umieszczenie w zakladzie poprawczym
zatarcie skazania w przyp zastsowania środków probacyjnych
start learning
zatarcie nastepuje z mocy prawa z uplywem roku od wydania prawomocnego orzczenia
istota środków zabezpieczających
start learning
maja funkcje zabezpieczenia spoleczenstwa przed niebezpieczenstwem ze strony osob naruszajacych prawo karne. Maja zapobiegac ponowne pop przes przez sprawce czynu zabr. 2 rodzaje: izolacyjno- lecznicze i administracyjne
przeslanki stos środków zabezpieczajacych
start learning
jesli istnieje prawdopodobienstwo ze sprawca popelni ponownie przest jesli sprawca popelni przest umysle o znacznym stopniu spol szkodl art 93
zasada wzglednej oznaczonosci srodkow zabezpieczajacych
start learning
sad musi wskazac rodzaj i wysokosc kary i srodkow karnych. unimozliwia to modyfikacje po uprawomocnieniu sie orzeczenia
przedawnienie karalnosci
start learning
polega na tym ze po pewnym czasie nie mozna pociagnac do odpowiedzialnosci karnej za pop przestepstwo osoby
wyłączenie biegu przedawnienia
start learning
nie stosuje sie do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkosci i przestepst wojennych, umyslnego przesteostwa: zabojstwa, ciezkiego uszkodzenia cialai zdrowia
istota abolicji
start learning
polega na zakazie wszczescia post karnego lub nakazuje jego umorzenie wskunek uchylenia karalnosci pewnych czynow
ułaskawienie
start learning
nalezy do kompetencji prezydenta. kara moze byc zmiejszona, darowana a takze zatarta. Ale nie mozna zmieniac decyzji o char cywilnoprawnym. Dotyczy konkretnej osoby
Amnestia
start learning
jest to zbiorowy akt łąski ktory polega na darowaniu lub złagodzeniu kar prawomocniej orzeczonych za przestepstwa
zasada zaliczania aresztu tymczasowego i faktycznego pozb wol na poczet orzeczonej kary
start learning
na poczt rzeczywistej kary zalicza sie okres rzeczywistego pozb wolnosci zaokraglajac do pelnego dnia 1 dzien rzeczywistego pozb wol = 1 dzien pozb wolnosci, 2 dni kary ogr wol lub 2 stawki dziennej grzywny
prewencja negatywna
start learning
polega na odtraszeniu potencjalnych sprawcow przez to ze okreslone czyny sa zabronione a takze przez to ze wymierzane są kary za przestepstwa
prewencja pozytywna
start learning
kształtowanie świadomosci prawnej spol przez wymierzenie sprawiedlisoci w sprawacg o przestepstwa. sprzyja temu: publ char rozprawy glownej, publiczne oglaszanie wynikow a takze mozliwosc podania ich tresci do publ wiadomosci

You must sign in to write a comment