Liczebniki - teoria

4.5  1    8 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jak tworzymy liczebniki porządkowe?
start learning
Dla liczb od 1 do 19 dodajemy końcówkę -te do liczebnika głównego. Do 20 wzwyż dodaje się końcówkę -ste. Z liczebnikiem głównym należy użyć rodzajnika określonego, zaimka dzierżawczego lub wskazującego.
liczebniki porządkowe
odpowiadają na pytanie: Który z kolei?
start learning
liczebniki porządkowe in Polish
die Ordinalzahlen
Czy liczebniki porządkowe odmieniają się?
start learning
Tak, liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki z rodzajnikiem określonym.
O czym należy pamiętać przy liczebnikach po niemiecku?
start learning
Należy pamiętać, że w przypadku liczebników od 21 do 99 najpierw podajemy cyfrę jedności, potem dziesiątek. Łączymy je słowem "und".
+4 flashcards
The lesson is part of the course
"Podstawowa gramatyka niemiecka"
(total 1,828 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment