Kształcenie literackie

 0    33 flashcards    zinovyeva
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
teksty dzielimy na
start learning
literaturę piękną i teksty użytkowe
teksty użytkowe dzielą się na...
3 rodzaje
start learning
teksty naukowe, popularno-naukowe oraz definicje słownikowe i encyklopedyczne
tekst naukowy jest to...
start learning
tekst specjalistyczny z danej dziedziny wiedzy
tekst popularnonaukowy jest to...
start learning
tekst użytkowy, który jest skierowany do szerszego grona odbiorców niż tekst naukowy
literatura piękna dzieli się na...
start learning
rodzaje literackie
motto jest to...
start learning
cytat, umieszczony przed tekstem utworu, związany z jego tematem lub myślą przewodnią
przekład jest to...
jest, może być
start learning
artystyczne tłumaczenie tekstu literackiego; może być wierne lub swobodne
parafraza jest to...
start learning
swobodna przeróbka tekstu literackiego, pozwalająca jednak rozpoznać podobieństwo do pierwowzoru
interpretacja jest to...
start learning
tłumaczenie, objaśnienie, komentowanie dzieła; musi być poprzedzone jego badaniem i opierać się na wynikających z tego ustaleniach
interpretacja głosowa jest to...
start learning
sposób przeczytania, wygłoszenia z pamięci lub zaśpiewania jakiegoś tekstu (np. literackiego lub muzycznego)
Jakie są elementy rozprawy?
start learning
teza + argument
teza jest to...
start learning
twierdzenie wymagające dowodu, główna myśl, której należy dowieść na podstawie przyjętych argumentów
argument jest to...
start learning
wypowiedź potwierdzająca lub obalająca sąd o czymś, zdanie uzasadniające tezę; dowód, motywacja, racja
kontrargument jest to...
start learning
argument skierowany przeciwko argumentom strony przeciwnej, obalający inny argument
kontekst są to...
start learning
odniesienia literackie (np. inne dzieła, do których odwołuje się dany utwór) oraz pozaliterackie (czas powstania, biografia autora itp.), które są istotne do zrozumienia utworu
karykatura jest to...
start learning
sposób przedstawiania polegający na przejaskrawieniu pewnych cech lub postawy wobec życia, mający na celu ośmieszenie
opis obrazu jest to...
start learning
dłuższa wypowiedź, w której za pomocą słów próbujemy oddać to, co i w jaki sposób zostało namalowane przez artystę
Wymień elementy opisu obrazu
3 elementy
start learning
część wstępna (podstawowe informacje o dziele); rozwinięcie (szczegółowe informacje nt. tego, co i jak zostało przedstawione); zakończenie (swoja opinia na temat dzieła)
publicystyka jest to...
start learning
podstawowa forma dziennikarska zawierająca wypowiedzi na aktualne w danym momencie tematy
felieton
start learning
forma wypowiedzi publicystycznych, gatunek z pogranicza dziennikarstwa i literatury pięknej, najczęściej publikowany cyklicznie w stałej rubryce czasopisma
felieton charakteryzuje się...
3 właściwości
start learning
aktualną tematyką, swobodą stylu i kompozycji, subiektywnym sposobem przedstawiania zjawisk
alegoria jest to...
start learning
środek artystyczny, w którym artysta wykorzystuje jakiś motyw, zespół motywów lub obraz, które oprócz znaczenia dosłownego mają jeszcze znaczenie ukryte; drugie znaczenie jest łatwe do odczytania, ponieważ zostało ustalone przez wielowiekową tradycję
czym się różni alegoria od symbolu
start learning
w alegorii ukryty sens jest jednoznaczny
atrybut jest to...
start learning
określony przedmiot, ściśle związany z życiem, działalnością lub jakąś szczególną cechą danej postaci, pozwalajacy ją rozpoznać spośród innych
literatura faktu jest to...
start learning
literatura narracyjna przede wszystkim o charakterze dokumentalnym, zazwyczaj cześciowo sfabularyzowana, mająca na celu wiarygodną relację z prawdziwych wydarzeń
retoryka jest to...
start learning
teoria i sztuka wymowy
pytanie rytoryczne
start learning
użycie formy pytania nie w celu wyrażenia wątpliwości i uzyskania wypowiedzi, ale dla podkreślenia przekonań osoby mówiącej
wyliczenie
start learning
wymienienie kolejnych elementów jakiejś całości
funkcje wyliczenia
start learning
porządkuje wypowiedź, zapowiada, podsumowuje pewne treści
wykrzyknięnie
start learning
zdanie wykrzyknikowe, wskazuje na emocjonalne zaangażowanie
dziennik i pamiętnik
start learning
formy wypowiedzi zawierające relacje z wydarzeń na podstawie własnych obserwacji, wspomnień, przeżyć (narracja pierwszoosobowa); oprócz zdarzeń występują w nim również refleksje, oceny które nasunęły się autorowi w związku z tym wydarzeniami
przemówienie jest to...
start learning
forma wypowiedzi ustnej przeznaczona do ogłoszenia przed większą grupą osób
puenta jest to...
start learning
dobitne, celne, często zaskakujące zakończenie wypowiedzi, np. utworu literackiego, dowcipu

You must sign in to write a comment