0 Person likes this. Give a Like!

zinovyeva zinovyeva

I started using VocApp 2576 days ago. I have 283 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 90 lessons. The date of my last visit is 2019-11-25 17:35:22.

Flashcards created by me


WORDLIST
WORDLIST 5, LESSON 5.2 English class B1
WORDLIST 5, LESSON 5.3 English class B1
WORDLIST 5, LESSON 5.4 English class B1
WORDLIST 5, LESSON 5.5-5.6 English class B1
Предлоги
Różnicowanie czasowników: учить, учиться, заниматься, изучать, преподавать, овладеть
Деятели культуры 19-го века
Деятели культуры 20-го века
Układ krążenia (krwionośny)
Budowa i funkcje krwi
Krwiobiegi
Произведения
Народные промыслы
Kształcenie literackie
Деятели науки и политики 20-го века
Грамматические термины
Fonetyka
Народные традиции, обычаи, праздники и герои
Budowa i działanie serca
Układ limfatyczny: budowa i funkcjonowanie
Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego
Oddychanie komórkowe
Budowa i rola układu oddechowego
Czasowniki ruchu
Powietrze i jego składniki
Woda i roztwory wodne
Mechanizm wymiany gazowej
Zjawiska fizyczne, przemiany chemiczne, właściwości fizyczne i chemiczne
Typowe błędy Polaków
Русская кухня
Budowa i działanie układu wydalniczego
Higiena i choroby układu oddechowego
Деятели науки и политики 19-го века
Wyrażanie relacji czasowych
Известные русские и советские спортсмены
Деятели науки и культуры 21-го века
Великие люди до 19-го века
Świat substancji
Памятники архитектуры и природы
Higiena i choroby układu wydalniczego
Obiekty UNIESCO w Polsce
Rekcja czasowników
Główne zagadnienia gospodarcze Polski
Układ hormonalny
Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego
Budowa i rola układu nerwowego
Związki frazeologiczne
Mikroskop
Łączenie się atomów
Obwodowy układ nerwowy
Składniowe środki stylistyczne
Środki stylistyczne
II wojna światowa
Składnia
Słownikowe środki stylistyczne
Komunikacja językowa i kultura języka
Epika
Gatunki synkretyczne
Leksykologia
Liryka
Narządy zmysłów
Mood food + Family life
Semantyczne środki stylistyczne (tropy)
Słowotwórcze środki stylistyczne
Wodorotlenki a zasady
Spend or save? + Changins lives
Słowotwórstwo
Grafia i ortografia
Dramat
Race across London + Stereotypes - or are they?
Failuer and success + Modern manners?
Sporting superstitions + Love at Exit 19
Tkanki zwierzęce
Системы образования
Праздники
Высшее образование в разных странах
Kwasy
Niezgodności gramatyczne
Лауреаты премий
Библиотека
Zaimki i przysłówki przeczenia
Евроремонт
Зачем поступать в вуз?
Коммунальная квартира
Аренда квартиры
Переезд
Праздники
Рождество
Прогноз погоды + Метеозависимость

You must sign in to write a comment