I, lub, ale, więc... - And, or, but, so...

4.5  1    26 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dużo
Moi rodzice zrobili dużo zdjęć.
start learning
a lot
My parents took a lot of photos.
dla
To prezent dla ciebie.
start learning
for
This is a present for you.
więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
start learning
more
Next year I want to see more.
więc
Byłem głodny, więc wyszedłem coś zjeść.
start learning
so
I was hungry so I went out to eat something.
ponieważ
Nie chcę płynąć statkiem ponieważ mam chorobę morską.
start learning
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
tamte / tamci
kilka dalekich obiektów
Bardzo podobają mi się tamte zabytki po drugiej stronie ulicy.
start learning
those
I really like those monuments across the street.
że
Czy wiesz, że Cię lubię?
start learning
that
Do you know that I like you?
+19 flashcards
The lesson is part of the course
"Angielski: dzień drugi"
(total 335 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment