40 important terms - PV

 0    40 flashcards    magdamagda05
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
renewable energy market
start learning
rynek energii odnawialnej
So far we have acquired 59 locations
start learning
Do tej pory pozyskaliśmy 59 lokalizacji.
Energy Regulatory Office
start learning
URE
annual income of 1 MV photovoltaic power plant is about 410000
start learning
Roczny przychód elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MV wynosi 410000.
concept project
start learning
koncepcja
presenting an offer of cooperation
start learning
przedstawienie oferty współpracy
land owner
start learning
właściciel posesji
environmental decision
start learning
decyzja środowiskowa
construction conditions
start learning
warunki zabudowy
building permit
start learning
pozwolenie na budowę
auction
start learning
aukcja
obtaining construction conditions
start learning
uzyskanie warunków zabudowy
utility grid
start learning
sieć przesyłu
auction system
start learning
system aukcyjny
prosumer system
start learning
system prosumencki
the market is regulated
start learning
rynek regulują
Re Act
start learning
Ustawa o OZE
renewable energy sources
start learning
odnawialne źródła energii
stable income for 15 years
start learning
stały dochód przez 15 lat
government guaranteed purchase price
start learning
cena zakupu gwarantowana przez rząd
insolation
start learning
nasłonecznienie
Polish Power Exchange
start learning
Polska giełda energii
power demand
start learning
zapotrzebowanie na energię
outdated energetic block
start learning
przestarzałe bloki energetyczne
overheat
start learning
przegrzewać się
power outages
start learning
przerwy w dostawie prądu
maintenance cost
start learning
koszty utrzymania
annual profit
start learning
roczny zysk
average farm lifetime
start learning
średnia żywotność farmy
construction cost
start learning
koszt budowy
investment return time
start learning
czas zwrotu inwestycji
advantages
start learning
zalety, korzyści
environmental care
start learning
troska o środowisko
lack of noise
start learning
brak hałasu
it does not negatively impact the surroundings
start learning
nie wpływa negatywnie na środowisko
fast installation
start learning
szybko instalacja
exceptional longevity
start learning
wyjątkowa żywotność
resistance to atmospheric conditions
start learning
odporność na warunki środowiskowe
yields considerable financial gains
start learning
przynosi znaczne wpływy finansowe
scalability
start learning
skalowalność

You must sign in to write a comment