300 najważniejszych określeń po angielsku 175 - 200

3.5  2    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
niejasny
Jego argumenty są dla mnie niejasne.
start learning
obscure
His arguments are obscure to me.
surowy, wymagający
również: ścisły
Mój nauczyciel angielskiego jest surowy.
start learning
strict
My English teacher is strict.
wrażliwy
Jako poeta jestem bardzo wrażliwy.
start learning
sensitive
Being a poet, I'm very sensitive.
niesprawiedliwy
Życie jest niesprawiedliwe.
start learning
unfair
Life is unfair.
nudny, nieciekawy
Moje życie jest nudne, muszę coś zmienić.
start learning
dull
My life is dull, I need to change something.
główny, naczelny
On jest moim głównym rywalem.
start learning
main
He is my main rival.
paskudny
Co to za paskudny zapach?
start learning
foul
What's that foul smell?
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"300 najważniejszych określeń po angielsku"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment