wyrażenia prawo kul;,[

 0    101 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
rozwiązywać problemy
start learning
quaestiones solvere
prowadzić sprawy sądowe
start learning
res iudiciarias tractare
uwolnić oskarżonego
start learning
reum absolvere
oskarżać pozwanego
start learning
reum accusare
skazywać oskarżonego
start learning
reum condemnare
bronić oskarżonego
start learning
reum defendere
ukarać oskarżonego
start learning
reum punire
dobro państwa
start learning
salus rei publicae
oskarżać wobec sędziego
start learning
apud iudicem accusare
prowadzić sprawę
start learning
causam agere
przegrać sprawę
start learning
causam perdere
wygrać sprawę
start learning
causam vincere
zwracać dług
start learning
debitum reddere
spłacać dług
start learning
debitum solvere
walczyć o prawa
start learning
de iuribus certare
przestrzegać dni sądowych
start learning
dies fastos observare
ustanawiać spadkobierców
start learning
heredes constituere
popełnić przestępstwo
start learning
in crimen incurrere
niesłusznie oskarżyć
start learning
iniuste accusare
doznawać krzywd
start learning
iniurias accipere
stawiać się w sądzie
start learning
in iudicis se sistere
wzywać do sądu
start learning
in iudicium ius vocare
pozbawiać praw siłą
start learning
iura vi eripere
być pozbawionym prawa
start learning
iure carere
radzić się prawnika
start learning
iurisperitum consulere
łamać prawo
start learning
legem violare
stanowić prawa
start learning
leges condere
przestrzegać praw
start learning
leges observare
być posłusznym prawom
start learning
legibus parere
wypełniać obowiązku
start learning
officia explore
oddać pieniądze
start learning
pecuniam reddere
a/a
start learning
ad acta, sprawa odłożona do akt
do tego
start learning
ad hoc
do rzeczy
start learning
ad rem
zwany inaczej
start learning
alias
gdzie indziej
start learning
alibi
warunek konieczny
start learning
condicio sine qua non
dowód rzeczowy
start learning
corpus delicti
dla czyjego dobra
start learning
cui bono
w rzeczywistosci
start learning
de facto
wg prawa
start learning
de iure
winien/ma
start learning
debet/habet
tu i teraz
start learning
hic et nunc
niech będzie odbite
start learning
imprimatur
na gorącym uczynku
start learning
in flagranti
przystąpić do sedna sprawy
start learning
in medias res
na niekorzyść
start learning
in minus
na korzyść
start learning
in plus
w nadziei
start learning
in spe
tym samym
start learning
ipso facto
pomyłka językowa
start learning
lapsus linguae
wg zasad sztuki
start learning
lege artis
nic nie stoi na przeszkodzie
start learning
nihil obstat
w zastępstwie
start learning
per procura
przez uprawnionego
start learning
per procurationem
dla zachowania pozoru
start learning
pro forma
za i przeciw
start learning
pro et contra
po fakcie
start learning
post factum
coś za coś/ktoś za kogoś
start learning
qui pro quo
w ścisłym znaczeniu
start learning
sensu stricto
w szerokim znaczeniu
start learning
sensu largo/lato
ściśle
start learning
stricte
wysłuchac wyroku
start learning
sententiam audire
ogłosić wyrok
start learning
sententiam dicere
najwyższe prawo
start learning
summa lex
czytać tablice testamentu
start learning
tabulas testamenti legere
składać zeznanie
start learning
testimonium dare
poprzedni stan rzeczy
start learning
status quo
dawniejszy stan rzeczy
start learning
status quo ante
siła ustawy
start learning
vis legis
siła wyższa
start learning
vis maior
zdanie odrębne
start learning
votum separatum
zgodnie z nazwą
start learning
nomen omen
nb.
start learning
notabene, zważ dobrze
jedyny w swoim rodzaju
start learning
sui generis
od jaja, od samego początku
start learning
ab ovo
a.Ch.n.
start learning
ante Christum natum
p.Ch.n.
start learning
post Christum natum
A.D.
start learning
anno Domini, roku pańskiego
a.m.
start learning
ante meridiem, przed południem
p.m.
start learning
post meridiem, po południu
ca.
start learning
circa, około
cf.
start learning
confer, porównaj
c.v.
start learning
curriculum vitae, przebieg życia
D.O.M.
start learning
Deo Optimo Maximo, Bogu Najlepszemu Największemu
e.c./e.g.
start learning
exempli causa, exempli gratia
etc.
start learning
et cetera, i tak dalej
H.S.E.
start learning
hic sepultus est, tutaj jest pochowany
ib., ibid.
start learning
ibidem, tamże
id.
start learning
idem, tenże
i.e.
start learning
id est, to znaczy
I.H.S.
start learning
Jesus Hominum Salvator, Jezus Zbawca Ludzi
I.N.R.I.
start learning
Jesus Nasarenus Rex Iudeorum, Jezus Nazarejski Król Żydowski
loc. cit.
start learning
loco citato, w miejscu cytowanym
N.N.
start learning
non notus, nieznany
P.S.
start learning
post scriptum, po napisaniu
P.T.
start learning
pleno titulo, pełnym tytułem
R.I.P.
start learning
requiescat in pace, niech spoczywa w pokoju
Rp.
start learning
recipe, weź
S.P.Q.R.
start learning
Senatus Populusque Romanus
v.
start learning
versus, vide, verte, pRzeciwko, zobacz, odwróć

You must sign in to write a comment